Związkowcy przygotują własny wykaz prac szkodliwych…

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

lip 24, 2007

EMERYTURY POMOSTOWE Zatrudnienie w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze

ZMIANA PRAWA Związki zawodowe proponują, aby prawo do emerytur pomostowych zachowały osoby wykonujące prace w szkodliwych warunkach na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

W tym tygodniu partnerzy społeczni przedstawią propozycje wykazu prac w szczególnych warunkach pracy i o szczególnym charakterze uprawniających do emerytur pomostowych. W czasie ostatniego posiedzenia Zespołu Komisji Trójstronnej ds. ubezpieczeń społecznych na takie rozwiązanie zgodził się wicepremier Przemysław Gosiewski.

-To stawia rząd w trudnej sytuacji, gdyż pierwotnie zapowiadano, że wykaz prac uprawniających do emerytur pomostowych zostanie ujawniony dopiero po uchwaleniu ustawy przez Sejm – wyjaśnia Jeremi Mordasewicz reprezentujący PKPP Lewiatan w Komisji Trójstronnej.

Zdaniem pracodawców, prawo do emerytur pomostowych powinno być przyznane górnikom. W praktyce oznaczałoby to likwidację specjalnego systemu emerytalnego, który umożliwia bezterminowe przechodzenie na wcześniejsze emerytury bez względu na wiek pracownikom kopalni pracującym pod ziemią.

Inaczej do problemu przyznania nowych świadczeń podchodzą związki zawodowe. Proponują one, aby podstawą do przygotowania nowego wykazu było rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz.43zpóźn. zm.).

– Przekażemy stronie rządowej obecnie obowiązujący wykaz prac w szkodliwych warunkach i o szczególnym charakterze. Jednocześnie związki branżowe przedstawią swoje propozycje uzupełnienia tej listy o takie zawody, których zbyt długie wykonywanie może grozić utratą zdrowia – mówi Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ.

…Gazeta Prawna