Wynagrodzenia – kiedy w księgach, kiedy w kosztach podatkowych…

Rzeczpospolita , autor: Piotr Przemysła Żak , oprac.: GR

lip 26, 2007

Zdarza się, że wynagrodzenie pracownika za dany miesiąc jest wypłacane dopiero w miesiącu następnym. To komplikuje księgowy i podatkowy sposób jego rozliczenia. Wiele firm popełnia błędy, chcąc sobie uprościć ewidencję. Dziś piszemy, jak się przed nimi uchronić

Rozbieżności pomiędzy podatkowym a bilansowym ujmowaniem skutków pewnych zdarzeń i procesów gospodarczych od zawsze powodowały pewne uciążliwości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Nic więc dziwnego, że księgowi dążą do wprowadzenia uproszczeń w tej materii, do tego, by takich rozbieżności powstawało jak najmniej. Niestety, często uproszczenia idą zbyt daleko. Zapewniają co prawda poprawność rozliczenia podatkowego firmy, lecz równocześnie powodują istotne zniekształcenia jej obrazu finansowego. Tego typu praktyki dotyczą m.in. księgowania kosztów wynagrodzeń.

Dążąc do ułatwienia sobie procesu księgowania, firmy stosują w ewidencji bilansowej kasową, podatkową" metodę ujmowania płac i kosztów pochodnych, nie zważając na negatywne tego skutki dla jakości sprawozdań finansowych. Takie rozwiązania chętnie przyjmują firmy o profilu usługowym bądź handlowym, gdzie płace z narzutami są kosztem prostym, nie podlegającym rozliczaniu na produkty. Jakie są tego skutki i jak je wyeliminować

Jak wypłacamy wynagrodzenie

Kodeks pracy w art. 85 ustanawia zasadę, że wypłaty wynagrodzenia za prace, dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu (a z takim właśnie modelem wynagradzania mamy do czynienia zazwyczaj) wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (przy czym jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym). Wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za dany miesiąc może zatem być wypłacone pod koniec tego miesiąca bądź w ciągu 10 dni miesiąca następnego – wszystko zależy od rozwiązań przyjętych w regulaminie pracy lub w innych obowiązujących pracodawcę przepisach.

W księgach inaczej niż w podatkach

Przyjrzyjmy się zasadom ujmowania w księgach rachunkowych wynagrodzeń za pracę, gdy wynagrodzenia za dany miesiąc wszystkich pracowników bądź określonej ich grupy są wypłacane w miesiącu następnym.

Wynagrodzenie za pracę świadczoną w danym miesiącu (roku) to naturalnie koszt tego okresu, w którym praca była świadczona. To w tym właśnie okresie przedsiębiorstwo korzystało z zasobu, jakim jest praca ludzka, w tym okresie osiągało przychody związane z tą pracą i do tego okresu należy konsekwentnie zarachować finansowe skutki tego stanu rzeczy.

… Więcej Rzeczpospolita