Jaki podatek od nagrody w konkursie dla pracowników…

Rzeczpospolita , autor: Michał Lejman , oprac.: GR

lip 26, 2007

Jeśli konkurs wiąże się z wynikami w pracy, wygrana jest dla uczestnika przychodem rozliczanym tak jak jego pensja. Jeśli konkurs nie wiąże się z pracą, od nagrody płacimy podatek zryczałtowany

A niektóre są w ogóle zwolnione z podatku.

Coraz częściej w zakładach pracy organizowane są dla pracowników różnego rodzaje festyny i pikniki, w ramach których przeprowadza się konkursy. Dla zwycięzców oczywiście przewidziane są nagrody. Jak je opodatkować Zależy od rodzaju konkursu.

Premia za dobre wyniki

Pierwszy rodzaj to zawody, w których rywalizacja między pracownikami wiąże się z wynikami w pracy. Tego rodzaju współzawodnictwo motywuje pracowników do podnoszenia wydajności i jakości pracy. Należy je więc zaliczyć do systemu wynagradzania pracowników. Jeżeli zatem pracodawca ogłasza konkurs na najwydajniejszego pracownika, to od wartości nagrody musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, zaliczając ją do przychodów ze stosunku pracy (art. 12 ust. i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej updof).

Zawody sportowe i artystyczne

Drugi rodzaj to zawody organizowane w ramach większej imprezy (np. festynu), które opierają się na współzawodnictwie na polu sportowym, artystycznym itp. Nagrody w takich konkursach nie są przychodem ze stosunku pracy, gdyż ich uzyskanie nie wiąże się z wykonywaną pracą. Należy zakwalifikować je jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. i pkt 9 updof. Takie wygrane, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10 proc. ich wartości. Od nagrody pieniężnej płatnik pobiera podatek z kwoty wygranej. Natomiast od wy-granej niepieniężnej podatnik musi przedjej otrzymaniem wpłacić płatnikowi kwotę należnego podatku.

Czasami przysługuje zwolnienie

Nie zawsze pracownik obciążony będzie podatkiem. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 updof zwolnione są wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagrody związane ze sprzedażą premiową – jeżeli ich jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł.

… Więcej Reczpospolita