Kto ma prawo do wcześniejszej emerytury…

Gazeta Prawna , autor: Krystyna Mełecka , oprac.: GR

lip 26, 2007

Niektóre osoby mogą przejść na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, czyli przed ukończeniem 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Z możliwości takiej mogą skorzystać jednak tylko niektóre grupy zawodowe, i to po spełnieniu określonych w ustawie warunków.

Od ponad 15 lat pracuję nieprzerwanie na pełnym etacie jako pilot. Najpierw byłem zatrudniony w Polskich Liniach Lotniczych LOT, a ostatnio u prywatnego przewoźnika. Ogółem udowodniłem 26 lat składkowych i nieskładkowych. Nie przystąpiłem do OFE. Czy po osiągnięciu wieku 55 lat i rozwiązaniu stosunku pracy będę mógł przejść na wcześniejszą emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach 

Tylko wówczas. gdy komisja lotniczo-lekarska wyda orzeczenie o niezdolności do wykonywania czynności członka personelu latającego. Wcześniejszą emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach mogą uzyskać również urodzeni w latach 1949 -1968, którzy warunki wymagane do jej przyznania spełnią do końca 2007 roku. Rodzaje prac, które uprawniają do ubiegania się o emeryturę z tytułu ich wykonywania, zawarte są w dwóch wykazach (w wykazie A i w wykazie B) stanowiących załączniki do rozporządzenia z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach  w szczególnym charakterze. W dziale I wykazu B wymienione są prace na statkach żeglugi powietrznej, a wśród nich zatrudnienie na stanowisku pilota. Przejście na emeryturę przez osobę wykonującą prace wymienione w tym wykazie możliwe jest pod warunkiem:

osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn albo 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn, jeżeli komisja lotniczo-lekarska wydała orzeczenie o niezdolności do wykonywania czynności członka personelu latającego,

osiągnięcia wieku emerytalnego w czasie wykonywania prac wymienionych w dziale I wykazu B lub w czasie zatrudnienia, do którego pracownik został skierowany po zwolnieniu z pracy na statkach żeglugi powietrznej,

m udowodnienia wymaganego okresu składkowego i nie-składkowego (20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn), w tym co najmniej 15 lat pracy na statkach żeglugi powietrznej, wymienionej w dziale I wykazu B. Spełnia pan warunki stażowe wymagane do przyznania wcześniejszej emerytury (do pracy w szczególnych warunkach ZUS zaliczy zarówno okres zatrudnienia w państwowych liniach lotniczych, jak i u prywatnego przewoźnika). Jeśli uda się panu uzyskać wymienione orzeczenie, wówczas będzie pan mógł uzyskać to świadczenie już po ukończeniu 55 lat. Jeśli nie będzie pan musiał zaczekać na regulacje przyszłej ustawy o emeryturach pomostowych i liczyć na to, że zawód, który pan wykonywał, znajdzie się wśród tych, które będą uprawniać do wcześniejszej emerytury.

… Więcej Gazeta Prawna