Skutki zatrudnienia współmałżonka w firmie…

Gazeta Prawna , autor: Michał Jarosik , oprac.: GR

lip 26, 2007

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zatrudni na podstawie umowy o prace swojego małżonka, jest zobowiązana opłacać za niego składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne jak za osobę współpracującą, jeżeli małżonek pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym i współuczestniczy w prowadzeniu tej działalności.

Możemy mówić o dwóch kategoriach osób, które podlegają ubezpieczeniom społecznym jako osoby współpracujące.

Pierwsza grupa to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które pozostają z osobą prowadzącą działalność (pracodawcą) we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracującą przy prowadzeniu tej działalności.

Druga grupa to osoby, które bez zawierania umowy współpracują przy prowadzeniu tej działalności i pozostają z prowadzącym działalność we wspólnym gospodarstwie domowym.

Tym samym współmałżonek, który ma zawartą – z osobą prowadzącą działalność- umowę o pracę i pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba współpracująca.

Jeżeli prowadzący działalność zatrudni na podstawie umowy zlecenia swoją żonę, to zatrudniona osoba będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców. Nie ma znaczenia, iż jest to osoba bliska dla prowadzącego działalność.

Również w przypadku gdy współmałżonek zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez spółkę cywilną, w której jednym ze wspólników jest jej małżonek, z którym prowadzi wspólne gospodarstwo domowe zatrudniona osoba nie będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tytułu współpracy tylko jako pracownik.

Wynika to z tego, iż osoba ta ma zawartą umowę o pracę ze spółką cywilną będącą jej pracodawcą (a nie z konkretną osobą prowadzącą pozarolniczą działalność) i w konsekwencji podlega ubezpieczeniom społecznym z umowy o pracę.

… Więcej Gazeta Prawna