Wojewódzkie zespoły będą badać i orzekać…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

lip 26, 2007

ZMIANA PRAWA
Osoby ubiegające się o przyznanie stopnia niepełnosprawności będą kierowane na dodatkowe badania w wojewódzkich zespołach ds. orzekania.

Lekarze lub psychologowie – członkowie powiatowych i wojewódzkich zespołów ds. orzekania – będą mogli kierować osoby ubiegające się o przyznanie stopnia niepełnosprawności na badania lekarskie przeprowadzane w wojewódzkich zespołach orzekających o niepełnosprawności. Wynika to z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Badania takie będą przeprowadzane w przypadku rozpatrywania odwołań od orzeczeń wydawanych przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Jeśli projekt rozporządzenia wejdzie w życie, wojewódzkie zespoły przeprowadzą badania z zakresu neurologii, kardiologii i chorób naczyń, chorób płuc, okulistyki i psychologii. Szczegółowy zakres takich badań ustali przewodniczący wojewódzkiego zespołu ds. orzekania.

– Nowe przepisy nakładają na nas dodatkowe obowiązki, ale nie wskazują źródeł ich finansowania. A zespołom brakuje i kadr, i odpowiednich pomieszczeń mówi Piotr Mil-czanowski, przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu.

… Więcej Gazeta Prawna