Jaka pomoc za angażowanie niepełnosprawnych

Rzeczpospolita , autor: Krzysztof Kosiński , oprac.: GR

lip 27, 2007

Do końca roku dofinansowanie nie przysługuje na wszystkich niepełnosprawnych, którzy osiągnęli wiek emerytalny bez względu na to, czy pobierają świadczenie, czy jeszcze nie. Od 1 stycznia przyszłego roku firma nie dostanie takiej pomocy na osoby mające ustalone prawo do emerytury. Jeszcze do niedawna interpretacja tego pojęcia (ustalone prawo do emerytury) budziła wątpliwości. Jednak zgodnie z wyjaśnieniem dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (zamieszczonym w DF z 13 lipca 2007 r.) ustalone prawo do emerytury jest potwierdzone decyzją organu ubezpieczeniowego, np. ZUS. Oznacza to, że od 1 stycznia 2008 r. dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnego pracownika będzie przysługiwało nawet wtedy, gdy osiągnie on wiek emerytalny, ale nie będzie miał jeszcze decyzji ZUS potwierdzającej ustalone prawo do emerytury.

Uwaga! Pozostałe formy wsparcia (np. refundacja składek na ubezpieczenie społeczne czy kosztów utworzenia stanowiska pracy) nie zależą od ustalenia prawa do emerytury osoby niepełnosprawnej.

Budżetówka dostanie wyjątkowo

* Jesteśmy organem samorządowym, zatrudniamy niepełnosprawnych. Czy przysługuje nam pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilltacji Osób Niepełnosprawnych?

Co do zasady nie. Po pierwsze dlatego, że administracja publiczna musi zatrudniać niepełnosprawnych, a po drugie – trudno dotować wydatki (np. wynagrodzenia dla niepełnosprawnych), które pochodzą z budżetu państwa. Wyjątkiem jest refundacja wyposażenia stanowiska pracy dla niepełnosprawnego, o którą można się starać od 30 lipca br. Jednak starosta zrefunduje budżetówce takie wydatki tylko wtedy, gdy wykaże ona, że wydane pieniądze nie pochodzą z budżetu państwa. Przykładowo: na wyposażenie stanowiska pracy dla niepełnosprawnego przeznaczyła pieniądze z wynajmu sali.

Zakład pracy chronionej prowadzi działalność produkcyjna Rozszerza profil, chcąc dobudować nową halą. Na jaką pomoc ma szanse?

Zakład pracy chronionej może wykorzystać środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ma prawo przeznaczyć 75 proc. tej puli min. na budowę lub modernizację obiektów budowlanych będących jego własnością. Przypominam jednak, że takie wydatki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są pomocą de ininimis. Zanim więc czytelnik wyda pieniądze z zfron, musi sprawdzić, czy w ciągu trzech ostatnich lat nie otrzymał więcej pomocy de minimis niż 200 tys. euro.

Przywileje niepełnosprawnych

Jaki wymiar urlop wypoczynkowego przysługuje niepełnosprawnemu ze znacznym stopniem niepełnosprawności A czy uzyskanie dodatkowego urlopu zależy od tego, czy i kiedy dostarczy on orzeczenie o niepełnosprawności

Osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni. Co do zasady niepełnosprawny nabywa do niego prawo po przepracowaniu roku od dnia, w którym zaliczono go do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

Jeżeli przykładowo orzeczenie takie wydano 8 czerwca 2006 r., to dodatkowe 10 dni urlopu niepełnosprawny nabył 9 czerwca 2007 r. Takie zasady wynikają z art. 19 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU nr 123, poz. 776 ze zm.). To, że prawo do dodatkowego urlopu zależy od dnia, w którym wystawiono orzeczenie o niepełnosprawności, potwierdził też Sąd Najwyższy (wyrok z 29 czerwca 2005 r., IIPK 339/04). Są też inne interpretacje tego przepisu. Według niektórych ekspertów ze wszystkich uprawnień pracowniczych, w tym dodatkowego urlopu wypoczynkowego, osoby niepełnosprawne mogą skorzystać (z zachowaniem przesłanek wynikających z art. 19 ustawy) od następnego dnia po przedstawieniu pracodawcy ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o rehabilitacji.

Uwaga! Niektórzy eksperci kwestionują jednak ten pogląd. Twierdzą, że ten przepis nie odnosi się do uprawnień urlopowych, ale do czasu pracy.