Rencista mający mały biznes nie płaci na zdrowie

Rzeczpospolita , autor: Anna Tymoch , oprac.: GR

lip 27, 2007

 

Jestem inwalidą pierwszej grupy. Otrzymują 1083,50 zł netto renty i prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Osiągam niskie przychody z firmy, które nie pokrywają nawet składki zdrowotnej. Dlatego też robię przerwy w prowadzeniu działalności, wyrejestrowując się ZUS. Jeśli mój miesięczny przychód nie przekroczy 50 proc. najniższej emerytury (tj. 298,73 zł), czy mogę korzystać z preferencji dla niepełnosprawnych i nie opłacać składek zdrowotnych bez względu na wysokość renty

Z opłacania składki zdrowotnej są zwolnione osoby

t % f pobierające emeryturą lub rentę nieprzekraczającą 3K minimalnego wynagrodzenia, które:

i uzyskują przychody z działalności nie wyższe od 50 proc. najniższej emerytury, czyli od 298,73 zł, albo x opłacają kartę podatkową.

Przepisy przewidują oprócz tego jeszcze korzystniejszą ulgę dla niepełnosprawnych przedsiębiorców. Chodzi o art. 83 ust. 9 i 10 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135 ze zm.). Zgodnie z nimi niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub znacznym osiągający przychody wyłącznie z działalności gospodarczej płacą składki zdrowotne nie wyższe od należnych zaliczek na podatek dochodowy. Nie muszą ich jednak uiszczać, jeśli: x biznes przynosi małe przychody, nieprzekraczające miesięcznie 50 proc. najniższej emerytury, czyli 298,73 zł, lub opłacają kartę podatkową.

Bez znaczenia jest przy tym wysokość emerytury lub renty. Z przywileju tego może zatem skorzystać rencista otrzymujący rentę wyższą od minimalnego wynagrodzenia (jak nasz czytelnik). Musi przy tym spełnić jeden warunek: osiągnąć niskie przychody z racji działalności za dany miesiąc, nieprzekraczające połowy najniższej emerytury, czyli 298,73 zł. Za miesiąc, w którym sprosta tym wymogom, wykazuje w deklaracji ZUS DRA podstawę wymiaru składki zdrowotnej (nie niższą od 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału wraz z wypłatami z zysku) oraz składkę zdrowotną w wysokości zerowej. Nie polecamy natomiast czytelnikowi stosowania okresowego wyrejestrowywania się z ubezpieczeń w razie pogarszania się biznesu. Takie postępowanie jest niezgodne zarówno z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej, jak i o systemie ubezpieczeń społecznych.