Społecznie odpowiedzialni…

ŻYCIE WARSZAWY , autor: Magdalena Gajda , oprac.: GR

lip 30, 2007

Skrót CSR pochodzi od angielskiego wyrażenia Corporate Social Responsibility i oznacza biznes społecznie odpowiedzialny. CSR oznacza wyższą, nowoczesną kulturę zarządzania.

CSR to dobrowolne włączenie przez firmę do wszystkich działań nastawionych na zysk oraz do relacji z klientami i kontrahentami, także zadań ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa i ochronę środowiska.

Rozwijając definicję CSR firma odpowiedzialna społecznie to taka, która min. angażuje się w różnego rodzaju kampanie społeczne, kieruje się w swoich działaniach wewnętrznym kodeksem etycznym, tworzy raporty na temat zjawisk społecznych, wprowadza dobrowolnie systemy jakości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz w różnoraki sposób wspiera społeczności lokalne.

Biznesowa empatia

W 2006 r. Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS) przeprowadziło na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) badanie sondażowe na temat zrozumienia przez polskich przedsiębiorców koncepcji społecznej odpowiedzialności. Na ponad 505 podmiotów gospodarczych, które wzięły udział w badaniu, aż 60 proc. dużych i 40 proc małych firm uważa, że w prowadzeniu działalności należy uwzględnić potrzeby społeczne oraz kwestie ekologiczne. Lista rodzimych praktyk CSR jest już całkiem pokaźna. Polski biznes organizuje specjalistyczne konferencje, kursy, wykłady, akcje prozdrowotne, udostępnia nieodpłatnie technologie, a nawet przekazuje swoje produkty. Wiele firm charytatywnie konsultuje, doradza, dokształca, likwiduje bariery mentalne i architektoniczne.

Praca niepełnosprawnym

Kto musi, a kto chce zatrudniać osoby niepełnosprawne Nikt nie zaprzeczy, że oferowanie miejsc pracy osobom niepełnosprawnym to idea szlachetna i godna naśladowania. Ale czy każdy przedsiębiorca w Polsce może z czystym sumieniem wobec innych pracowników, partnerów i klientów wpisać do swoich promocyjnych prospektów zdanie: Moja firma jest odpowiedzialna społecznie, bo zatrudniamy osoby niepełnosprawne"

Kluczem do pełnego zrozumienia istoty CSR jest słowo: dobrowolnie". Tymczasem zgodnie z obowiązującą Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, każde przedsiębiorstwo, w którym zatrudnionych jest ponad 25 osób, ma obowiązek (!) przyjęcia do pracy 6 proc. pracowników niepełnosprawnych. Jeśli tego nie robi, to z powodu każdego tak; nieobsadzonego stanowiska płaci co miesiąc kary na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). A zatem, w tym kontekście, firmą społecznie odpowiedzialną mogłaby być ta, która albo nie musi, ale zatrudnia osoby niepełnosprawne, albo oferuje im zdecydowanie więcej miejsc pracy, niż nakazuje to ustawodawca Mogłaby być, gdyby nie… pieniądze.

Oferty pracy o zatrudnieniu niepełnosprawnych osób zamieszczają w prasie nie tylko zakłady pracy chronionej. Powód, dla którego robią to także pracodawcy z otwartego rynku, jest bardzo prosty. Niepełnosprawny pracownik, to dla niektórych po prostu dobry interes. Osoba, która otrzymuje świadczenie rentowe i chce je zachować – a takie przypadki przeważają – nie poprosi o wyższą pensję.

Więcej Życie Warszawy.