Obrót wierzytelnościami zwolniony z podatku…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

lip 30, 2007

Podatnik, który kupuje wierzytelności, aby później dochodzić ich we własnym imieniu lub sprzedać, świadczy usługi pośrednictwa finansowego zwolnione od VAT. Czynności takich nie można uznać za usługę ściągania długów lub factoringu

Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z 13 lipca 2007 r. (nr ni-3/4407int-92/VAT/07/LEO). Spółka, która wystąpiła z pytaniem, nabywa przeterminowane wierzytelności, płacąc za nie cenę uwzględniającą dyskonto. Następnie zwykle podlegają one restrukturyzacji na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem. Polega ona na ustaleniu harmonogramu płatności i zasad oprocentowania. W niektórych przypadkach podatnik zamienia posiadane wierzytelności na inne lub zleca egzekucję. Zdarzają się także przypadki odsprzedaży wierzytelności.

Podatnik nie chce płacić VAT

Zdaniem podatnika istotą świadczonej na rzecz wierzyciela pierwotnego usługi jest więc zdjęcie ciężaru egzekucji długu i ryzyka niewypłacalności dłużnika. Są więc zwolnione z VAT. Poświadcza to informacja uzyskana w Urzędzie Statystycznym. Wynika z niej, że czynności polegające na obrocie wierzytelnościami, prowadzone na własny rachunek, nabywanie wierzytelności z zaangażowaniem własnych środków oraz z przejęciem ryzyka wypłacalności dłużnika zostały przyporządkowane do grupowania PKWiU: 65.23.10-00.00 Usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Więcej Rzeczpospolita.