Skarbówka chce nowych uprawnień i podwyżki wynagrodzeń…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

lip 30, 2007

Łapówka kontrolowana, zakup kontrolowany i szerszy dostęp do informacji o rachunkach bankowych podatników – to dodatkowe uprawnienia, które chcą sobie przyznać inspektorzy

Rzeczpospolita" dotarła do projektu nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy – kodeks karny skarbowy, autorstwa Departamentu Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów. Przewiduje on zwiększenie uprawnień inspektorów, a nawet szeregowych pracowników organów kontroli skarbowej. Będą nie tylko lepiej wynagradzani, ale i zyskają prawo do emerytury już po 15 latach służby, tak jak dziś służby mundurowe.

Łapówka na cenzurowanym

Wywiadowi skarbowemu już nie wystarcza śledzenie, nagrywanie czy podsłuchiwanie podejrzewanych o popełnienie przestępstw podatników, na co może sobie pozwolić w trakcie tzw. czynności operacyjno-rozpoznawczych. Teraz chce mieć prawo do stosowania także tzw. łapówki kontrolowanej – i to nie tylko jej przyjmowania i wręczania, ale nawet występowania z propozycją przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej.

Zgodnie z projektowanym art.36cb, łapówka kontrolowana miałaby być stosowana wobec osób pełniących funkcje publiczne lub funkcje związane ze szczególną odpowiedzialnością. W uzasadnieniu do projektu autorzy podkreślają, że jedynie wobec urzędników resortu finansów, z ministerstwem włącznie. Nie wynika to jednak z przepisu.

Co więcej, sprawdzanie urzędnika pod kątem jego uczciwości będzie mogło być stosowane przez trzy miesiące z możliwością przedłużenia o kolejny kwartał, jednak w uzasadnionych przypadkach – przez czas oznaczony" również po upływie tego półrocznego okresu.

Dodajmy, że stosowanie łapówki nie wyklucza możliwości prowadzenia tzw. kontroli operacyjnej, która polega np. na sprawdzaniu treści korespondencji i zawartości przesyłek.

Wiecej Rzeczpospolita.