Jest vat od towarów przekazanych urzędowi…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

lip 30, 2007

Firma, która nie ma pieniędzy, może uregulować zaległy podatek, przenosząc na Skarb Państwa część swojego majątku. To czynność opodatkowana VAT

Urzędy nie mają co do tego wątpliwości. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT dostawa towarów to przeniesienie prawa do rozporządzania nimi jak właściciel. Czy przekazując urzędowi firmowy majątek, spełniamy ten warunek Tak.

Sposób na zapłatę podatku

Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa (lub gminy, powiatu, województwa) to jeden ze sposobów na uregulowanie zobowiązania podatkowego. Mówiąc prościej, jeśli mamy zaległość podatkową, to możemy ją zapłacić w towarze". Trzeba złożyć w tej sprawie wniosek i podpisać umowę.

O szczegółach całej operacji mówi art. 66 ordynacji podatkowej.

Przeniesienie to dostawa

Czy przekazując swój firmowy majątek, musimy naliczyć VAT Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 stycznia 2007 r. 0 FSK 500/06) uznał, że nie. Podatnik reguluje bowiem swoje zobowiązania wobec państwa, a druga strona nie jest przedsiębiorcą ani konsumentem – argumentował sąd. Wyrok był jednak oparty jeszcze na starej ustawie o VAT (obowiązującej do 1 maja 2004 r.). Sama instytucja przeniesienia rzeczy w zamian za zaległość podatkową (którą przewiduje ordynacja podatkowa) się nie zmieniła. Ale mamy nową ustawę o VAT, zgodnie z którą czynnością opodatkowaną jest dostawa towarów. Czyli przeniesienie prawa do dysponowania nimi jak właściciel.

Trzeba wystawić fakturę

W tej definicji mieści się także przekazanie majątku za zaległe podatki – twierdzą jednoznacznie urzędy. Jak czytamy w interpretacji Urzędu Skarbowego w Lublińcu z 25 sierpnia 2006 r. (NUS-II–PP-443/16/2006/KR): przeniesienie własności rzeczy (nieruchomość gruntowa) w trybie art. 66 na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT podlegającą opodatkowaniu".

Potwierdził to też Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w interpretacji z 29 października 2004 r. (1MUS-1471/NUR1/443-388/ 04/BM). Przypomniał także, że na fakturze należy zastosować stawkę podatku właściwą dla danej rzeczy, a wygaszenie zobowiązań podatkowych następuj e w wysokości wartości przenoszonej rzeczy lub prawa majątkowego wynikającej z umowy".

Więcej Rzeczpospolita.