Nowe klasyfikacje w handlu z zagranicą…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

lip 31, 2007

Ekspert odpowiadał na pytania czytelników DOBREJ FIRMY dotyczące celnych i podatkowych problemów importu i eksportu

ELEKTRONIKA Z DALEKIEGO WSCHODU

Od kilku lat sprowadzam z Dalekiego Wschodu części elektroniczne do telewizorów. Dotychczas stosowałem kod taryfy celnej 8529 90 81 dotyczący pozostałych części do kamer telewizyjnych, odbiorników radiowych i telewizyjnych" ze stawką celną 5 proc Przywożąc kolejną partię towaru w lipcu tego roku, dowiedziałem się w urzędzie celnym, że taki kod już nie istnieje. Czy urząd ma rację

Urząd ma rację. Od 1  stycznia 2007 r. weszła w życie nowa wersja zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów (HS), który stanowi podstawę dla taryfy celnej Unii Europejskiej. Znalazło się tam ponad 350 poprawek do klasyfikacji taryfowej towarów. Zasady te będą obowiązywały przez najbliższe cztery lata.

W sytuacji, o której mowa w pytaniu, usunięty kod 8529 90 81 został zastąpiony dwoma innymi. Pierwszy 8517 70 90, drugi 8529 90 92. Aby stwierdzić dokładnie, który kod pasuje do danego towaru, należy przeprowadzić szczegółową analizę. Jeśli zatem sprowadza pan części elektroniczne identyfikowalne jako stosowane wyłącznie do telewizorów, to właściwy jest kod 8529 90 92. Jeśli natomiast są to części elektroniczne, stosowane do wytwarzania aparatury komunikacji bezprzewodowej, to należy zastosować kod 8517 70 90.

Jednak żeby uzyskać pewność, że wybrany przez pana kod jest prawidłowy, najlepiej byłoby, aby wystąpił pan do dyrektora Izby Celnej w Warszawie o wiążącą informację taryfową (tzw. ruling). Jest to decyzja administracyjna, która od dary wydania przez sześć lat wiąże zarówno jej posiadacza, jak i władze celne ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Potwierdza w sposób ostateczny klasyfikację taryfową danego produktu lub towaru w transakcjach importowych. Oznacza to, że jeżeli będzie pan w przyszłości postępował zgodnie z jej treścią, to przez najbliższe sześć lat organy celne nie będą mogły zanegować stosowanej przez pana klasyfikacji.

A gdybym sprowadzał podobne towary z Holandii Czy ta sama wiążąca informacja taryfowa chromałby mnie przed zmianą klasyfikacji przez urząd skarbowy

Bezpieczniej dla pana byłoby, gdyby uzyskał pan wiążącą interpretację z wojewódzkiego urzędu statystycznego. Interpretacja klasyfikacyjna z WUS ważna jest bezterminowo. Jest ona opinią organu administracji państwowej, która daje wnioskodawcy potwierdzenie klasyfikacji danego towaru według nomenklatury PKWiU. Nie chroni ona posiadacza tak jak wiążąca informacja taryfowa, natomiast może stanowić jeden z dowodów w razie wystąpienia sporu klasyfikacyjnego z urzędem skarbowym lub celnym.

Czy w najbliższych latach Komisja Europejska planuje zmiany w klasyfikacji wyrobów elektronicznych

Wspólnotowy Komitet Cemv- będący organem Komisji, już planuje zmianę klasyfikacji w rym zakresie. Jest to spowodowane stosowaniem w różnych państwach Wspólnoty różnych kodów do takich samych lub podobnych towarów elektronicznych. Szczególna uwaga Komitetu skierowana j est na kamery cyfrowe z wejściem DV-In, aparaty cyfrowe, DVD z dwoma monitorami, części komputerowe, palmtopy z urządzeniem GPS.

Więcej Rzeczpospolita.