E-sprawozdanie finansowe za 2018 r. , rozliczenie CIT i PIT za 2018 r.

Info Baza (2018-11-09), autor: Dr Paweł Łukaszewicz , oprac.: GR

Lis 9, 2018

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń na temat:

e-Sprawozdawczość za 2018 r. i wymagania dla „bilansu” po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Sprawozdawczość do PFRON, Urzędu Wojewódzkiego za 2018 r. Zmiany w podatkach dochodowych w 2018 r. i ich wpływ na rozliczenie CIT/PIT i na sprawozdanie finansowe. Zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r. 

Prowadzący szkolenie “Bilans”: dr Paweł Łukaszewicz – wieloletni wykładowca, autor, licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów, odwołań, skarg do WSA. Pełnił stanowiska kierownicze w jednostkach, a w spółkach przez wiele lat uczestniczył w rozprawach sądowych w charakterze biegłego.

Prowadzący szkolenie “Podatki CIT/PIT”: dr Mieszko Łukaszewicz – doradca podatkowy, doktor nauk prawnych. Autor publikacji prawa podatkowego polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Realizuje wykłady dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Specjalizuje się w prawie podatkowym, a w szczególności w prawie podatkowym międzynarodowym oraz zagadnieniach związanych z cenami transferowymi. Zajmuje się również sporządzaniem wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych w sprawach podatkowych, a także reprezentuje podmioty przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Wykładowca akademicki. 

Temat szkolenia: e-Sprawozdawczość za 2018 r. i wymagania dla „bilansu” po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Sprawozdawczość do PFRON, Urzędu Wojewódzkiego za 2018 r. Zmiany w podatkach dochodowych w 2018 r. i ich wpływ na rozliczenie CIT/PIT i na sprawozdanie finansowe. Zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r.

1. e-Sprawozdawczość za 2018 r. i wymagania dla „bilansu” po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Złożenie sprawozdania finansowego do KRS i do US.
a) Sprawozdanie finansowe – zawartość struktur logicznych, podpisywanie sprawozdania.
b) Struktury logiczne dla pozycji obejmującej rozliczenie różnicy pomiędzy wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym – inny sposób prezentacji w odniesieniu do okresów poprzednich.
c) Sprawozdanie z działalności jednostki – postać elektroniczna.
d) Składanie sprawozdania finansowego jednostek wpisanych do KRS.
e) Składanie sprawozdania jednostek nie wpisanych do KRS do ogłoszenia w MSiG.
f) Złożenie oświadczenia do KRS przez jednostki nie wpisane do KRS.
g) Obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2018 r. i postać sprawozdania z badania.
h) Przesyłanie dokumentów „finansowych” do KRS po zmianach (system teleinformatyczny).
i) Składanie sprawozdania finansowego do US przez podatników „CIT”.
j) Składanie sprawozdania finansowego do US przez podatników „PIT” (wspólników spółki jawnej, cywilnej, komandytowej, partnerskiej, osób fizycznych prowadzących działalność).

2. Sprawozdawczość do PFRON, Urzędu Wojewódzkiego za 2018 r.

3. Jednorazowa dodatkowa informacja składana do PFRON przy Wn-D za 01.2019 r.

4. „Bilans” za 2018 r.
a) Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg i w sprawozdaniu finansowym w 2018 r.
b) Zmiany w ustawie o rachunkowości mające wpływ na sprawozdanie finansowe za 2018 r.
c) Wycena aktywów trwałych w tym nieruchomości i WNP wg ceny „rynkowej”, wycena aktywów obrotowych. Jednostki powiązane, jednostki posiadające zaangażowanie w kapitale.
d) Wycena kapitałów własnych, zobowiązań. Rozliczenia międzyokresowe. Wybrane zagadnienia.

5. Struktury logiczne dla JPK _KR, JPK _WB, JPK _MAG, JPK _FA, JPK _PKPIR, JPK _EWP – za 2018 r.

6. Wykazanie podstawy opodatkowania wg struktury logicznej ustalonej dla informacji dodatkowej (kilkadziesiąt przykładów przychodów i kosztów – podatkowych).
a) Przychody zwolnione z opodatkowania dla celów podatkowych, przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym , przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych.
b) Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych, koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych.

7. Inne zmiany w podatkach dochodowych w 2018 r. i ich wpływ na rozliczenie CIT/PIT i sprawozdanie finansowe.

8. Zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r. – wybrane zagadnienia. 


                                                             SZKOLENIE

 

26 listopada 2018 r. (poniedziałek) Łódź, Hotel Borowiecki, ul. Marcina Kasprzaka 7/9

28 listopada 2018 r. (środa) Rzeszów, Hotel Grein, Al. T. Rejtana 1

30 listopada 2018 r. (piątek) Kraków, Hotel Europejski, ul. Lubicz 5

5 grudnia 2018 r. (środa) Zielona Góra, Hotel Qubus, ul. Ceglana 14a

7 grudnia 2018 r. (piątek) Wrocław, Hotel Jana Pawła II, ul. św. Idziego 2

11 grudnia 2018 r. (wtorek) Bydgoszcz, Hotel Brda, ul. Dworcowa 94.

12 grudnia 2018 r. (środa) Poznań, Centrum Kongresowe IOR, ul. Wł. Węgorka 20a

14 grudnia 2018 r. ( piątek) Koszalin, Restauracja Club 2CV,  ul. Piastowska 1

9 stycznia 2019 r. (środa) Olsztyn, Hotel Kopernik, Al. Warszawska 37


SPRAWY  ORGANIZACYJNE:
Materiał szkoleniowy składa się z wydruku części wykładu z zakresu tematyki objętej szkoleniem oraz interpretacji PFRON, MPiPS, Departamentu Rachunkowości MF.
Czas szkolenia 10.00 – 16.00 (w przerwie serwis kawowy i lunch).

ZGŁOSZENIA:
Tel. kom: 600 883 447, 600 881 693,
E-mail: pawellukaszewicz@wp.pl
Opłata za szkolenie os. 450 zł netto + 23 % VAT. Przy dwóch os. po 430 zł netto + 23 % VAT płatne gotówką w dniu szkolenia lub przelewem na rachunek:  75 1020 2791 0000 7702 0010 3663.
KANCELARIA KONSULTINGOWO- SZKOLENIOWA dr Paweł Łukaszewicz,
ul. Wiśniowa 25a, Koszalin

Formularz zgłoszeniowy