Od dziś fiskus płaci za spóźniony zwrot…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

sie 1, 2007

Wczoraj upłynął termin zwrotu nadpłaconego podatku PIT. Osoby, które nie otrzymały dotąd pieniędzy, mogą oczekiwać, że urząd skarbowy zwróci je razem z odsetkami

Prawdopodobnie dopiero w połowie sierpnia Ministerstwo Finansów opublikuje informacje na temat rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2006. Dowiemy się wtedy, ile nadpłaconego podatku musiały zwrócić urzędy skarbowe podatnikom PIT. Wczoraj, 31 lipca, minął termin ich zwrotu.

Ci, którzy w tym czasie nie otrzymali pieniędzy, mogą się spodziewać zwrotu nadpłaconego fiskusowi podatku powiększonego o odsetki za zwłokę.

– Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej organ państwowy, który dokonuje zwrotu należności po terminie, powinien sam z siebie doliczyć odsetki za zwłokę – zapewnia Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy z kancelarii Ożóg i Wspólnicy. Według niego przepisy nie wymagają żadnej interwencji ze strony podatnika w tym względzie.

Ale uwaga! Są pewne okoliczności, które mają wpływ na przesunięcie tego ostatecznego terminu. Chodzi bowiem o sytuacje, gdy podatnik pomylił się w złożonym zeznaniu podatkowym i był zmuszony je poprawić. W takim wypadku lermin, w którym urząd skarbowy powinien mu zwrócić wynikającą z zeznania nadpłatę, biegnie od nowa. Trzy miesiące na zwrot są wtedy liczone od dnia dokonania korekty przez samego podatnika.

Nieco dłużej przyjdzie poczekać na zwrot nadpłaty w PIT osobom, których roczne deklaracje podatkowe skorygował sam urząd skarbowy. Ma do tego prawo na mocy art. 274 § 1 ordynacji podatkowej. W takim przypadku oczekiwanie na zwrot nadpłaconego podatku wydłuża się aż do trzech i pół miesiąca. Skąd ta różnica Otóż dzień, w którym powinna zostać zwrócona nadpłata, Uczy się od dnia, w którym upłynął termin na wniesienie (do urzędu skarbowego) sprzeciwu wobec korekty. Podatnik ma na to 14 dni od doręczenia mu przez urząd uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania podatkowego.

Więcej Rzeczpospolita.