Honorowi krwiodawcy korzystają z ulgi w podatku….

Rzeczpospolita , autor: . Kpt , oprac.: GR

sie 1, 2007

Od 2007 r. osoby oddające krew mogą odliczyć jej wartość od dochodu. Przekazanie krwi można uwzględnić w zeznaniu rocznym w granicach limitu przewidzianego dla darowizn

Przypomina o tym w specjalnym komunikacie Ministerstwo Finansów.

W lecie coraz częściej brakuje krwi. Wszystko dlatego, że w okresie urlopowym mniej osób ją oddaje, a właśnie wtedy zdarza się więcej wypadków i zapotrzebowanie na nią gwałtownie rośnie.

Dlatego też przepisy mają być dodatkową zachętą dla wszystkich, którzy zdecydowali się na tak szlachetny gest.

Jeszcze w ubiegłym roku ustawa o PIT pozwalała na odliczenie od dochodu tylko darowizny na cele kultu religijnego lub charytatywne. Te ostatnie musiały być jednak zgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego.

To powodowało, że urzędy skarbowe odmawiały honorowym krwiodawcom prawa do tej ulgi. Argumentowały, że regionalne centra krwiodawstwa są jednostkami sektora finansów publicznych i przepisy wyraźnie stanowią, że nie prowadzą one działalności pożytku publicznego.

Od i stycznia tego roku to się zmieniło. Do ustawy o PIT dodano regulację, która wyraźnie zezwala na odliczanie wartości oddawanej honorowo krwi jako darowizny.

Wprowadzono jednocześnie zasady pozwalające obliczyć wartość przysługującej ulgi. Przepisy o podatku dochodowym odwołują się w tym zakresie do ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o służbie krwi (DzU nr 106, poz. 681 ze zm.) i wydanych na jej podstawie rozporządzeń. Obecnie każdy litr krwi pomniejsza dochód o 130 zł.

Więcej Rzeczpospolita.