Składki płacisz w Polsce…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

sie 2, 2007

Za pracowników oddelegowanych do pracy za granicą składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne mogą być opłacane zgodnie z polskimi przepisami, czyli w Polsce. Za osoby pracujące na terenie innych państw członkowskich UE lub w państwach EOG można opłacać składki w Polsce na podstawie zaświadczenia E101 wystawionego przez właściwą jednostkę terytorialną ZUS, natomiast za osoby pracujące na terenie innych państw – gdy umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.