Rano zarządca, po południu doradca, czyli jak menedżer….

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

sie 2, 2007

Rano zarządca, po południu doradca, czyli jak menedżer może płacić podatek liniowy

Osoba, która zarządza przedsiębiorstwem, nie może opłacać 19 proc. liniowego podatku i odliczać kosztów działalności. Te przywileje przysługują, jeśli oprócz kontraktu menedżerskiego świadczy w ramach własnej firmy inne usługi

Dlatego wielu menedżerów rozdziela wykonywane na co dzień czynności na zarządcze i np. doradcze. Po co te manewry Otóż te drugie są korzystniej opodatkowane.

Kierownik płaci więcej

Kadra kierownicza nie może korzystać z podatku liniowego. Ustawodawca jest stanowczy – przychody z kontraktów menedżerskich i świadczenia usług zarządzania nie mogą być rozliczane w ramach działalności gospodarczej. Nawet wtedy, gdy menedżer zarejestrował własną firmę. Także interpretacje Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych nie pozostawiają wątpliwości. Menedżer może prowadzić firmę, ale jego wynagrodzenie zaliczane jest do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Rozlicza je więc płatnik, potrącając ryczałtowe koszty (tak jak u pracowników). Dotyczy to nie tylko klasycznych kontraktów menedżerskich, ale także umów o zarządzanie przedsiębiorstwem i umów o podobnym charakterze".

Dobitnie wyraził to Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer w interpretacji z 23 czerwca 2006 r. (1439/DF/410/210/2006/art. 14a) usługi świadczone na podstawie kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze zawsze będą usługami należącymi do działalności wykonywanej osobiście i to niezależnie, czy podatnik dokona wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, czy też nie".

Kadrze kierowniczej nie przysługuje więc stawka liniowa. Płacą podatek według skali -19,30 albo 40 proc. Nie mogą też odliczać kosztów prowadzenia firmy – wydatków na samochód, telefon, siedzibę, podróże służbowe.

Jedna pensja za zarządzanie, druga za doradztwo

Przepis wprowadzający ograniczenia dla menedżerów nie narusza konstytucji – stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 19 lipca br. (K11/06). Chodziło o art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Nie ma nadziei na zmianę przepisów, kadra kierownicza szuka więc innych sposobów na niższe podatki.

Ostatnio furorę robią spółki menedżerskie (patrz ramka). Ale popularne jest też rozdzielanie obowiązków. W ramach umowy o zarządzanie menedżerowie rozliczają tylko część swoich dochodów. Reszta wynagrodzenia jest za inne czynności, np. doradcze.

Więcej Rzeczpospolita.