Pracownika odchodzącego z firmy trzeba wyrejestrować z zus…

Rzeczpospolita , autor: Paweł Weresiński , oprac.: GR

sie 3, 2007

Jeśli kończysz współpracę z pracownikiem czy zleceniobiorcą, musisz ich wyrejestrować z ubezpieczeń. Pokazujemy, jak to prawidłowo zrobić

Na formularzu ZUS ZWUA wyrejestrowujemy osoby z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, tylko z ubezpieczeń społecznych, tylko ze zdrowotnego oraz korygujemy dane przekazane na druku ZUS ZWUA. Na ZUS ZWPA wyrejestrowujemy z kolei płatników będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz korygujemy dane przekazane na druku ZUS ZWPA.

Pracownicy i zleceniobiorcy

Firma musi zgłosić do odpowiednich ubezpieczeń każdego pracownika, zleceniobiorcę, chałupnika itd. Gdy się z nimi rozstaje, powinna ich wyrejestrować z ubezpieczeń. Należy to zrobić także przy okazji dokonywania zmiany lub korekty danych dotyczących kodu tytułu ubezpieczenia, rodzajów ubezpieczeń oraz daty objęcia nimi. Zaraz potem składamy ponownie zgłoszenie.

Dokument wyrejestrowujący płatnik jest zobowiązany przekazać do ZUS w ciągu siedmiu dni od daty ustania tytułu do ubezpieczeń lub zmiany danych bądź stwierdzenia nieprawidłowości w kodzie tytułu ubezpieczenia, w rodzajach ubezpieczeń oraz w dacie objęcia nimi.

Wyjątkiem są pracownicy skierowani do pracy lub służby w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, stałych przedstawicielstwach przy ONZ i innych misjach specjalnych za granicą. Wyrejestrowanie tych osób należy złożyć w trakcie 30 dni od ustania stosunku pracy.

Więcej Rzeczpospolita.