Niższy obrót mimo braku odbioru korekty…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

sie 3, 2007

Niższy obrót mimo braku odbioru korekty

Organy skarbowe nie mogą uzależniać prawa do obniżenia przez sprzedawcę obrotu ustalanego na potrzeby VAT od tego, czy nabywca towaru potwierdził odbiór faktury korygującej. Taki wymóg jest sprzeczny z konstytucją

Takie stanowisko wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 lipca.

Choć to już kolejne orzeczenie, urzędnicy skarbowi upierają się, że prawo do obniżenia obrotu, a w efekcie I należnego podatku, zależy od potwierdzenia odbioru korekty przez jej adresata. Wydają decyzje sprzeczne z polską konstytucją i prawem europejskim. Gdy dochodzi do sporu z podatnikiem, są skazani na przegraną, co rodzi niepotrzebne koszty i powoduje stratę czasu.

Tłumaczą się, jak zwykle, że dopóki przepisy obowiązują, muszą je stosować.

Korekty po rabacie

Kolejną decyzją tego właśnie rodzaju była wiążąca interpretacja dyrektora izby skarbowej wydana spółce, która wielokrotnie korygowała wielkość sprzedaży po udzieleniu swoim kontrahentom rabatów. Spółka uznała, że mimo braku potwierdzenia niektórych korekt, może obniżyć obrót i należny VAT w rozliczeniu za miesiąc wystawienia korekt.

Zdawała sobie sprawę, że § 16 ust 4 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. tego zabrania, ale przepis ten odrzuciła jako niekonstytucyjny.

Naczelnik urzędu skarbowego i dyrektor warszawskiej Izby Skarbowej byli innego zdania. Sprawa trafiła więc do sądu.

– Rozporządzenie wprost mówi, że tylko ten sprzedawca, który otrzymał od nabywcy potwierdzenie odbioru faktury korygującej, może zmniejszyć obrót. Potwierdzenie to musi dostać przed obniżeniem podatku należnego – argumentował dyrektor izby.

– Art. 217 konstytucji wymaga, aby prawa podatników wynikały wyłącznie z ustawy. Rozporządzenie nie może zatem pogarszać ich sytuacji – dowodziła spółka.

Wskazywała również na wyrok ETS w sprawie Elida Gibbs (C–317/94), w którym Trybunał uznał, że najważniejsza dla VAT jest zasada jego neutralności dla przedsiębiorcy. Nie mogą przesłonić jej regulacje techniczne. Zdaniem spółki, potwierdzenie odbioru korekty ma taki właśnie charakter.

Sądy sobie, minister sobie

WSA przyznał racje podatnikowi, a organy skarbowe poniosły kolejną już klęskę.

§ 16 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów przekracza upoważnienie ustawowe, więc podatnicy nie muszą się do niego stosować. To zaś oznacza, że mogą obniżać swój obrót, a w efekcie i związany z korektą VAT do zapłaty, nie czekając aż kontrahent potwierdzi, że ją odebrał" – orzekł WSA (sygn. III SA/Wa 804/07).

Więcej Rzeczpospolita.