Gdy firma tylko kupuje, nie dostanie zwrotu…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

sie 3, 2007

Podatnik, który nie wykonał żadnych czynności opodatkowanych, nie może się ubiegać o zwrot VAT. Tak stanowi polska ustawa i jest to zgodne z prawem wspólnotowym

To najważniejsza teza z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z i sierpnia 2007 r.

Sprawa dotyczyła firmy transportowej, która na początku działalności kupiła kilkanaście ciągników siodłowych za ponad 6 mln zł. W tej kwocie zawarty był VAT wynoszący ponad milion złotych, który przedsiębiorstwo chciało szybko odzyskać. Wystąpiło więc od razu o zwrot, nie zważając na art. 86 ust. 19 ustawy o VAT. Wynika z niego, że zwrot na konto przysługuje tylko podatnikowi, który w danym okresie rozliczeniowym dokonał jakiejkolwiek czynności opodatkowanej. Wystarczyłaby więc sprzedaż czegokolwiek za symboliczną złotówkę lub nawet przekazanie towarów na cele reprezentacji (czynność opodatkowana), abyjej postępowanie było prawidłowe.

Ta pomyłka kosztowała firmę ponad 300 tys. zł, bo urząd skarbowy nie tylko odmówił zwrotu, ale
także naliczył 30-proc. sankcję za jego zawyżenie. Pełnomocnik spółki w skardze powoływał się na prawo wspólnotowe.

– Przepis uzależniający prawo do zwrotu od dokonania czynności opodatkowanej jest niezgodny z dyrektywą w sprawie VAT. Narusza regułę neutralności VAT, czyli podstawową zasadę tego podatku – przekonywał Krzysztof Skowroński, doradca podatkowy z Ródl & Partner. Jego zdaniem także przepisy umożliwiające nakładanie sankcji są niezgodne z prawem UE. Jest to bowiem zobowiązanie podatkowe, którego dyrektywa nie przewiduje.

Więcej Rzeczpospolita.