Praca w zamian za refundację płacy…

Rzeczpospolita , autor: . Zal , oprac.: GR

sie 6, 2007

Pracodawcy, którzy zatrudnią niepełnosprawnych, mogą otrzymać z PFRON zwrot części ich wynagrodzenia i odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne

Jeżeli pracodawca co najmniej na rok zatrudni niepełnosprawną osobę zarejestrowaną jako bezrobotna lub poszukująca pracy, może otrzymać zwrot 60 proc. jej wynagrodzenia przed opodatkowaniem i obowiązkowych składek, które zostały od niego odprowadzone. Taką formę pomocy przewiduje art. 26f ustawy z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Resort pracy przygotował projekt rozporządzenia, które określa warunki zwrotu wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne.

Decyduje starosta

Pieniądze na refundację zarobków takich osób będą pochodziły ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na ich pozyskanie mają szanse wszyscy pracodawcy, którzy zatrudnią bezrobotnych niepełnosprawnych, niezależnie od tego, jaki odsetek zatrudnionych stanowią oni w ich firmie.

Decyzję w sprawie refundacji będzie podejmował starosta.na którego terenie firma ma siedzibę. Wystarczy, że zainteresowany pracodawca złoży wniosek wraz z zobowiązaniem do zatrudniania tej osoby co najmniej przez 12 miesięcy. Podczas rozpatrywania wniosku o zwrot wynagrodzeń i składek na ZUS starosta bierze pod uwagę potrzeby lokalnego rynku pracy, kondycję finansową pracodawcy uprawdopodobniającą zapewnienie osobie niepełnosprawnej co najmniej rocznego zatrudnienia, liczbę zarejestrowanych w PUP oraz wysokość posiadanych środków na ten cel z PFRON.

Więcej Rzeczpospolita.