Prezent dla emeryta może być większy…

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

sie 6, 2007

Świadczenia rzeczowe ufundowane byłym pracownikom emerytom i rencistom są zwolnione z podatku bez względu na źródło ich finansowania. Większy jest też limit zwolnienia, bo wynosi aż 2280 zł w skali roku.

Podstawą do niepobrania podatku jest w tym wypadku art. 21 ust. 1 pkt 38 updof. Według tego przepisu wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Natomiast art. 21 ust. 1 pkt 92 updof zwalnia z podatku dochodowego świadczenia rzeczowe (w naturze) lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń, przysługujące na podstawie odrębnych przepisów członkom rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów – również do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zl.

Bony towarowe też zwolnione

Do świadczeń rzeczowych przekazywanych emerytom i rencistom nie odnosi się zastrzeżenie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Zatem w tym wypadku można je przekazać bez podatku (potwierdzają to wyjaśnienia Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z 29 stycznia br, Il US.IM15-12/07).

Więcej Rzeczpospolita.