Ministerstwo wzmacnia pozycję pracowników…

DZIENNIK , autor: Marzena Jurczewska , oprac.: GR

sie 6, 2007

Mobbing, dyskryminacja i molestowanie w pracy będą likwidowane w zarodku

Resort pracy chce wzmocnić pozycję pracownika i wspomóc rozwój przedsiębiorczości. W tym celu zaostrza przepisy chroniące przed dyskryminacją, kładzie również nacisk na wypoczynek pracownika.

To tylko część proponowanych zmian. Pozostałe to wliczanie czasu dyżuru do czasu pracy oraz możliwość skorzystania z urlopu na wychowywanie dziecka przez właścicieli jednoosobowych firm.

Wprowadzenie zmian do kodeksu pracy ma spowodować, że ochrona pracownika zostanie wzmocniona, ponieważ już samo stwarzanie wobec niego atmosfery onieśmielającej, wrogiej lub uwłaczającej ma być traktowane jako przejaw dyskryminacji w zatrudnianiu. Obecnie może on upomnieć się o swoje prawa, gdy doszło już do naruszenia jego godności lub został upokorzony, czyli mobbing stał się faktem. Dotyczy to też molestowania seksualnego w miejscu pracy i dyskryminacji pośredniej, co oznacza, że pracodawca powinien zareagować już wtedy, gdy pracownik zgłosi, że obawia się, iż ktoś w miejscu pracy ma zamiar molestować go seksualnie. Natomiast zgodnie z nową definicją dyskryminacji pośredniej będzie ona miała miejsce już wtedy, gdy pracownik posiada informacje, które wskazują, że mogą wystąpić niekorzystne dysproporcje w warunkach zatrudnienia konkretnych osób.

Pracodawcy nadal często nie wiedzą albo nie zaprzątają sobie głowy tym, że mają obowiązek przeciwdziałać dyskryminacji, w tym molestowaniu seksualnemu. Pracownicy z kolei często nie zdają sobie sprawy, że podobnie jak w przypadku innych form dyskryminacji wystarczy, że uprawdopodobnią fakt molestowania -to pracodawca musi udowodnić, że taka sytuacja nie miała miejsca.

Propozycje kolejnych zmian kodeksu pracy dotyczą czasu pracy. Pierwsza jest istotna, zwłaszcza w przypadku dłuższych okresów rozliczeniowych czasu pracy. Jeżeli pracodawca w danej dobie nie zagwarantował pracownikowi 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, to będzie miał obowiązek to zrobić nie później niż w siódmej dobie, licząc od dnia, w którym nie zachowano okresu odpoczynku dobowego. Obecnie wystarczy, aby pracodawca wyrównał okresy pracy i okresy wypoczynku w Całym okresie rozliczeniowym. Wydłużanie okresów rozliczeniowych ponad 6 miesięcy (do maksymalnych 12 miesięcy) możliwe będzie tylko wtedy, gdy będzie to przewidywał zbiorowy układ pracy.

Do czasu pracy ma być wliczany dyżur pełniony w miejscu zatrudnienia również wtedy, gdy w czasie dyżuru pracownik nie wykonywał pracy, ale pozostawał w gotowości do jej wykonania. Takie rozwiązanie będzie stosowane do dyżurów pełnionych od dnia wejścia w życie nowelizacji. Jeżeli będzie to dyżur poza stałym miejscem wykonywania pracy, to pracownik tak jak teraz będzie miał prawo do czasu wolnego lub wynagrodzenia.

Dodatkową ochronę uzyskają osoby powracające do firmy po urlopie macierzyńskim. Będą miały prawo do podjęcia pracy na dotychczasowym lub równorzędnym stanowisku za wynagrodzeniem, jakie otrzymywałyby, gdyby nie korzystały z urlopu. Obecnie kodeks pracy gwarantuje to tylko osobom powracającym do pracy po urlopie wychowawczym.

Wprowadzenie tych wszystkich zmian to wymóg stosowania w polskim prawodawstwie przepisów unijnych i konieczność akceptacji wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Więcej Dziennik.