Pfron sfinansuje firmom wynagrodzenia i składki…

DZIENNIK , autor: Krzysztof Sobczak , oprac.: GR

sie 6, 2007

Firmy zatrudniające niepełnosprawnych pracowników będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów ich wynagrodzenia i opłacenia składek na ZUS.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrefunduje przedsiębiorcom 60 proc. wynagrodzenia i obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego, niepełnosprawnego pracownika, dotychczas zarejestrowanego jako bezrobotny -" wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki.Społecznej.

Warunkiem uzyskania pomocy będzie zobowiązanie się pracodawcy do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez co najmniej 12 miesięcy. Dotychczas pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych też mogą starać się o dofinansowanie do ich wynagrodzeń, ale muszą przy-jąć do pracy odpowiednią liczbę takich osób (np. muszą oni stanowić 6 proc. całej załogi zakładu). Pomoc przyznawana na nowych zasadach przysługiwać przy zatrudnieniu nawet jednego niepełnosprawnego, ale będzie przysługiwać tylko przez pierwszy rok pracy takiej osoby.

Wniosek o zwrot wynagrodzenia i składek na ZUS, pracodawca będzie składać do starosty, który sprawdzać będzie m.in. kondycję finansową pracodawcy, potrzeby lokalnego rynku pracy i liczbę zarejestrowanych w urzędzie pracy bezrobotnych niepełnosprawnych.

Więcej Dziennik.