Niepełnosprawny nie będzie sam…

NASZ DZIENNIK , autor: Jacek Sądej , oprac.: GR

sie 6, 2007

Trener" to jeden z nowych programów, który zamierza we wrześniu wprowadzić Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ma on pomóc osobom niepełnosprawnym w podejmowaniu pracy przy wsparciu osobistego asystenta zawodowego w miejscu zatrudnienia. Asystentami mają być młodzi absolwenci wyższych uczelni.

Sławomir Pawlak, rzecznik prasowy PFRON, powiedział nam, iż w ramach realizacji programu Trener" zakłada się niesienie pomocy w wejściu na rynek pracy osobom będącym w różnym stopniu niepełnosprawności. – Wydaje nam się, że najlepszymi kandydatami do pracy jako trenerzy byliby młodzi ludzie, kończący studia z zakresu psychologii społecznej, resocjalizacji, rewalidacji i pedagogiki specjalnej. Ludzie generalnie przygotowani do pracy z osobami mającymi różnego rodzaju trudności – podkreślił.

Jak dodał, osoby niepełnosprawne wymagają niejednokrotnie pomocy osób z zewnątrz w ramach przystosowania się do nowych warunków. Stąd będą potrzebować wsparcia na etapie wdrażania i wchodzenia na stanowisko pracy.

– Dlaczego ci młodzi ludzie, którzy tu nie znajdują zatrudnienia, mają wyjeżdżać do Francji, Wielkiej Brytanii, a przecież mogą spokojnie pracować w kraju – powiedział rzecznik. Jego zdaniem, propozycja finansowa dla trenerów będzie atrakcyjna, ich zarobki mają wynosić na początku 2700 zl brutto. – Dla młodego człowieka kończącego studia nie jest to najmniejsza kwota – stwierdził.

Czas trwania takiego wsparcia osób niepełnosprawnych może wynosić od 3 miesięcy do roku. Wśród najważniejszych działań trenerów będzie m.in. rozpoznawanie możliwości zawodowych osób niepełnosprawnych, wyszukiwanie pracodawców, wybieranie z pracodawcą odpowiedniego stanowiska pracy ze względu na kwalifikacje i możliwości osoby niepełnosprawnej czy też prowadzenie szkoleń osób niepełnosprawnych na stanowiskach pracy aż do momentu uzyskania samodzielności i całkowitej adaptacji. Ponadto bardzo ważnym elementem dającym wymierne efekty w realizacji tego programu będzie długoterminowe monitorowanie pracy osoby niepełnosprawnej.

Więcej Nasz Dziennik.