Pokrzywdzeni lepiej chronieni przed przedawnieniem…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

sie 6, 2007

NOWE PRAWO Od 10 sierpnia pokrzywdzony będzie mógł dochodzić od sprawcy naprawienia szkody na osobie bez obawy, że roszczenie przedawni się z powodu zbyt późnego ujawnienia się uszczerbku na zdrowiu.

Znowelizowane przepisy kodeksu cywilnego, które zaczną obowiązywać od 10 sierpnia 2007 r., przewidują przedłużenie terminu dochodzenia roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu ofiary zbrodni, występku lub czynu niedozwolonego.

-Przedłużenie terminu do dochodzenia roszczeń jest szczególnie istotne wówczas, gdy skutki takiego czynu dla zdrowia poszkodowanego ujawnią się dopiero po latach – tłumaczy adwokat Bartosz Grohman z kancelarii White & Case.

– Tak zdarza się na przykład w razie zarażenia pacjenta w szpitalu wirusem B lub C, HIV, a nawet pozostawienia w ranie tamponu, chusty lub jakiegoś narzędzia używanego przy operacji.

– Roszczenie pacjenta nie przedawni się bez względu na to, po ilu latach od zdarzenia dowiedział się o szkodzie – tłumaczy profesor Zbigniew Radwański, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Jego zdaniem wiele chorób ujawnia się dopiero po kilku latach, w dodatku dopiero przy okazji kolejnego leczenia w szpitalu i dlatego trudno jest określić termin, w którym pacjent został zarażony wirusem B lub C.

Natomiast od momentu, w którym poszkodowany już dowiedział się o szkodzie na swojej osobie oraz o osobie obowiązanej do jej naprawienia, powinien z roszczeniem wystąpić w ciągu trzech lat -tłumaczy profesor Radwański.

Zgłoszenie roszczenia później spowoduje, że ulegnie ono przedawnieniu.

Na przykład w razie zarażenia w szpitalu wirusem C można wystąpić do sądu przeciwko szpitalowi o odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdę oraz rentę. Kwota przyznana z tytułu odszkodowania powinna pokryć wydatki poniesione na koszty leczenia i rehabilitacji, utracone zarobki, wydatki na przygotowanie do innego zawodu oraz na droższe jedzenie w związku z koniecznością przestrzegania diety. Natomiast zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ma zrekompensować pacjentowi uszczerbek na dobrach osobistych.

Więcej Gazeta Prawna.