Im wyższe zarobki, tym niższe świadczenie…

Gazeta Prawna , autor: Agnieszka Rosa , oprac.: GR

sie 6, 2007

ZMIANA PRAWA Pracujący emeryci i renciści będą rozliczać się z ZUS na nowych zasadach. Nie będą już obowiązywały maksymalne kwoty zmniejszeń. ZUS ustali je indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada, że jeśli dodatkowe zarobki emeryta lub rencisty będą wyższe niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie 1896,40 zł), świadczenie będzie zmniejszone bez stosowania tzw. maksymalnych zmniejszeń. Od nowego roku ZUS ustali nową kwotę zmniejszenia indywidualnie dla każdego pracującego emeryta lub rencisty (patrz przykład).

Obecnie jeśli dodatkowe przychody przedsiębiorczego emeryta lub rencisty przekroczą 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie jest zmniejszane o kwotę przekroczenia, jednak nie wyższą niż kwota maksymalnego zmniejszenia. Kwoty te wynoszą:

413,37 zł – dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

310,05 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

351,38 zł – dla renty rodzinnej dla jednej osoby.

W projekcie zrezygnowano z zapisu, że emerytura, renta jest zawieszana, gdy zarobki emeryta przekroczą 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 3521,90 zł). ZUS nie będzie jej wypłacał, jeśli obliczona na nowych zasadach kwota zmniejszenia wyniesie tyle, ile pobierane przez emeryta (rencistę) świadczenie.

Przypominamy, że emeryci w powszechnym wieku emerytalnym mogą dorabiać bez ograniczeń i nie ma planów, by to zmieniać.

PRZYKŁAD:

Emeryt otrzymuje świadczenie w wysokości 1000 zł. Zakładamy, że 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia to 1600 zł, a emeryt dorabia miesięcznie 2000 zł. Obliczanie kwoty zmniejszenia według nowych zasad:

KROK 1 Obliczamy kwotę przekroczenia przychodu, czyli różnicę między osiąganymi zarobkami a tzw. dopuszczalną kwotą przychodu

2000 z)-1600 zł = 400 zł

KROK 2 Wyliczamy procentowy wskaźnik zmniejszenia, czyli stosunek kwoty przekroczenia do dopuszczalnego limitu zarobków

(400 zł: 1600 zł)x 100 = 25 proc.

KROK I Obliczamy kwotę zmniejszenia: mnożymy kwotę świadczenia przez wskaźnik zmniejszenia 1000 zt x 25 proc. = 250 zł

KROK 4 Od kwoty emerytury odejmujemy wysokość zmniejszenia

1000 zl -250 zł = 750 zł

Więcej Gazeta Prawna.