Pracownicze programy emerytalne staną się opłacalne…

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

sie 7, 2007

Przedsiębiorcy mogą zaliczyć składki na pracownicze programy emerytalne do kosztów uzyskania przychodu. Dzięki interpretacji, jaką przyjął ostatnio sąd, zyskają nie tylko firmy, ale także pracownicy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku sporządził właśnie uzasadnienie istotnego dla firm orzeczenia. Wskazał bowiem, że niejasne przepisy podatkowe należy interpretować na korzyść przedsiębiorców, którzy założyli pracownicze programy emerytalne w formie grupowego ubezpieczenia na życie.

Dla nich to duża oszczędność, a jednocześnie zachęta dla innych do rejestrowania takich programów. Dzięki nim można na dłużej związać pracowników z firmą, a także znaleźć nowych.

Dotychczasowa interpretacja przyjęta przez urzędników fiskusa spowodowała zauważalny w firmach ubezpieczeniowych spadek zainteresowania tą formą dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Z prawie 1000 PPE zarejestrowanych w Komisji Nadzoru Finansowego przeszło trzy czwarte działa w formie ubezpieczenia grupowego.

Niepotrzebne ograniczenia

Zanim sąd wydal wyrok, jeden z gdańskich przedsiębiorców wystąpił do urzędu skarbowego z wnioskiem o wiążącą interpretację przepisów podatkowych. Spółka stała na stanowisku, że składki na PPE, prowadzone w tej firmie w formie ubezpieczenia grupowego, zaliczają się do kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego co do zasady świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników – również wydatki na PPE – zalicza się do kosztów, jeżeli to ubezpieczenie spełnia warunki określone w art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updp).-

Gdy wprowadzono ten przepis, nikt nie przypuszczał, że spowoduje to w przyszłości kłopoty w przypadku składek na PPE – mówi Dorota Jerzyńska, prawnik z Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Polska sa – Stanowi on, że składki na ubezpieczenie pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu m.in. wówczas, gdy wyplata świadczenia z takiej polisy jest zablokowana przez pięć lat.

Sprzeczne przepisy

Pracownicy często zmieniają pracę, a przepisy umożliwiają im nie tylko przenoszenie środków zgromadzonych w PPE między firmami, które prowadzą takie programy, ale nawet ich wypłatę.

– Blokada środków na pięć lat jest niezgodna z ustawą o PPE, która wskazuje okoliczności, w jakich wyplata musi być dokonana, gwarantując ją pracownikowi przede wszystkim w razie osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego – twierdzi Jerzyńska.

Więcej Rzeczpospolita.