Nowelizacja bez rewelacji…

DZIENNIK ZACHODNI , autor: Bogumiła Hrapkowicz , oprac.: GR

sie 7, 2007

Od 30 lipca pracodawcy tworzący nowe stanowiska pracy dla bezrobotnych niepełnosprawnych czy wysyłający ich na szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji, mogą liczyć na większe dofinansowanie. Wynika to z wchodzących tego dnia w życie przepisów uchwalonej 15 czerwca ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 155, poz. 791).

Znowelizowana ustawa wchodzi w życie w kilku etapach. Np. już od 30 czerwca obowiązuje przepis przesuwający po raz kolejny obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez rencistów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Będą musieli to robić dopiero od 1 stycznia 2008r. 1 stycznia wejdą w życie również inne zmiany, niekoniecznie mile oczekiwane przez pracodawców (np. nieuzyskają oni dofinansowania na osoby niepełnosprawne, które mają ustalone prawo do emerytury).

Bardzo wiele zmian weszło jednak wżyciejuż301ipcabr. Przede wszystkim ustawa wprowadziła od tego dnia zupełnie nowe ro związania.

Refundowane miejsce pracy

Przedsiębiorca, który zatrudni niepełnosprawnego zarejestrowanego w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy, może skorzystać z nowej formy pomocy refundacji wydatków poniesionych na utworzenie nowego miejsca pracy. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców z otwartego rynku pracy jak i zakładów chronionych, a także wszystkich zakładów budżetowych. Pracodawca tworzący miejsce pracy dla bezrobotnego niepełnosprawnego może otrzymać refundację w wysokości nieprzekraczającej 15-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę (przeciętne wynagrodzenie w czerwcu według GUS wyniosło 2869,69 zł) czyli ponad 42 tys. zł (brutto).

Warunkiem otrzymania dotacji jest jednak utrzymanie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej przez 3 lata, przy czym nie musi to być ta sama osoba. Jeśli miejsce pracy, na które przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie nie będzie puste dłużej niż 3 miesiące, a kolejna osoba na nim zatrudniona będzie osobą niepełnosprawną zarejestrowaną w urzędzie pracy, to pracodawca nie musi zwracać otrzymanego wsparcia finansowego, tyle że trzyletni okres na jaki została zawarta umowa przedłuża się o ten okres, kiedy stanowisko pracy nie było zajęte przez niepełnosprawnego.

Więcej Dziennik Zachodni.