Zwrot pieniędzy klientowi zmniejsza obrót dystrybutora…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

sie 8, 2007

Zwrot pieniędzy klientowi zmniejsza obrót dystrybutora

Firma przekazująca na konto klienta detalicznego część zapłaconej przez niego kwoty może o nią zmniejszyć podstawę opodatkowania i zapłacić niższy VAT wyrok w tej sprawie wydał wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Stwierdził, że rabat zmniejszający podstawę opodatkowania w VAT nie musi być udzielony bezpośrednio podmiotowi, który kupił towar. Prawo do obniżenia obrotu mają także firmy, które w ramach akcji promocyjnych zwracają część zapłaconej kwoty ostatecznym odbiorcom, mimo że same nie zawierają z nimi żadnych transakcji.

Sprawa dotyczyła jednego z dystrybutorów sprzętu fotograficznego. Każdy klient, który w określonym czasie kupił sprzęt i przesłał prawidłowo wypełniony kupon, otrzymywał na konto zwrot części zapłaconej ceny. Firma uznała więc, że zwrócone kwoty nie powinny być wliczane do podstawy opodatkowania. Są to bowiem rabaty w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Aby potwierdzić swoje stanowisko, spółka wystąpiła o wiążącą interpretację. Urząd skarbowy nie zgodził się z jej wykładnią. Uznał, że nie są to rabaty, ponieważ zostały skierowane do klienta detalicznego, a towary sprzedano hurtowniom i sklepom.

Firma złożyła zażalenie do Izby Skarbowej w Warszawie. Powołała się na wyrok Europęjskiego Trybunału Sprawiedliwości z 24 października 1996 r. w sprawie Elida Gibbs Ltd (sygn. C-317/94).

ETS uznał w nim, że w celu ustalenia podstawy opodatkowania podatnik ma prawo odliczyć od ceny sprzedaży także kwoty przekazane bezpośrednio konsumentom jego towarów. Izba skarbowa zmieniła interpretację urzędu. Uznała, że podatnik ma prawo skorygować obrót o wypłacone rabaty. Jednocześnie nakazała jednak wystawić fakturę korygującą dla podmiotów hurtowo kupujących towary, których dotyczyła promocja. Na tę decyzję spółka złożyła skargę do WSA.

Więcej Rzeczpospolita.