Rolnik będący podatnikiem VAT, który odkupi od innego rolnika niewykorzystaną kwotę mleczną, nie zapłaci od tej transakcji podatku od czynności cywilnoprawnych

Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie. Takiej treści decyzję wydał 19 lipca 2007 r. (nr 1461/DCi–m/4i5-i/i/07/TS).

Podatnik, który wystąpił z wnioskiem o interpretację, chciał wiedzieć, czy kupno kwoty mlecznej jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), jeśli sprzedający nie zapłacił VAT od tej transakcji (bo jest rolnikiem ryczałtowym, który sprzedaje towary z własnego gospodarstwa korzystając ze zwolnienia z VAT), a kupujący jest wprawdzie podatnikiem VAT, ale nie ma obowiązku podatkowego z tytułu samego nabycia. Transakcja ta nie będzie więc podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z 2005 r, nr 41, poz. 399 ze zm.) podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Z kolei art. 22 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (DzU z 2004 r, nr 93, poz. 897 ze zm.) pozwala producentowi na sprzedaż przysługującego mu prawa do indywidualnej ilości referencyjnej lub jej części. Ale może je zbyć jedynie na rzecz innego producenta mającego gospodarstwo na terenie tego samego oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Co ważne, rolnik może sprzedać tylko niewykorzystaną – w danym roku kwotowym – indywidualną ilość referencyjną. Umowa sprzedaży powinna być zawarta w formie pisemnej. Żeby była skuteczna, musi zostać jeszcze zatwierdzona (i to w formie decyzji) przez dyrektora oddziału terenowego ARR właściwego miejscowo dla zbywcy kwoty mlecznej.

Więcej Rzeczpospolita.