Pomagamy niesłyszącym przełamywać bariery…

SUPER NOWOŚCI , autor: Wioletta Zuzak , oprac.: GR

sie 8, 2007

Niesłyszący na co dzień zmagają się z trudnościami w komunikowaniu. Nie są w stanie sami załatwić elementarnych spraw w przychodni czy urzędzie. Na szczęście Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Polskiego Związku Głuchych wszechstronnie wspiera tych niepełnosprawnych.

– Nasze działania skupiają się na przystosowywaniu osób niesłyszących oraz niedosłyszących do w miarę normalnego funkcjonowania w środowisku ludzi słyszących – tłumaczy Sylwia Kopacz, instruktor do spraw rehabilitacji.

– Chcemy, aby podopieczni mogli jak najpełniej uczestniczyć w życiu społecznym. Pomagamy im znaleźć pracę oraz załatwiać formalności związane z uzyskaniem świadczeń emerytalnych i rentowych. Zachęcamy ich też do uczestnictwa np. w kursach komputerowych.

Tłumacz u boku w przychodni i urzędzie

Niesłyszący, oprócz codziennego zmagania się z własną niepełnosprawnością, mają największe problemy w komunikowaniu się z otoczeniem. Zwłaszcza z załatwianiem spraw urzędowych oraz zdrowotnych. – Udostępniamy usługi tłumaczy języka migowego, dzięki czemu załatwienie jakiejkolwiek sprawy w urzędach czy placówkach służby zdrowia już nie stanowi dla nich żadnego problemu – mówi Sylwia Kopacz.

Gotowi do pracy

Obecnie na zlecenie PFRON-u realizowany jest projekt Gotowi do pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia". – W jego ramach m.in. głusi wyjadą na trwające 12 dni szkolenie z zakresu poradnictwa zawodowego, przyuczające ich do aktywnego wejścia na rynek pracy – wyjaśnia Sylwia Kopacz. – Nadal prowadzimy nabór. Z oferty mogą skorzystać osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Więcej Super Nowości.