Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Info Baza (2020-01-30), autor: Dr Paweł Łukaszewicz , oprac.: GR

Sty 30, 2020

Szanowni Państwo,

Pan dr Paweł Łukaszewicz, wieloletni wykładowca, autor licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów, odwołań, skarg do WSA, przez szereg lat pełniący stanowiska kierownicze w jednostkach, w szczególności o statusie zpchr i uczestniczący w rozprawach sądowych w charakterze biegłego, obecnie realizujący wykłady na studiach z doradztwa podatkowego i stale współpracujący z kancelariami podatkowymi i biegłymi rewidentami, serdecznie zaprasza na cykl szkoleń o następującym temacie:

Sprawozdanie finansowe sporządzane za 2019 r. Składanie sprawozdania finansowego za 2019 r. do KRS, Szefa KAS, MSiG. Sprawozdanie finansowe składane do oddziałów PFRON. Zmiany w podatku VAT od 01.04.2020 r.

 

Program szkolenia:

1. Sprawozdanie finansowe sporządzane od dnia 1 września 2019 r.
• Nowa wersja struktur dla sprawozdań finansowych. Struktury dla sprawozdania finansowego za 2019 r. Sprawozdanie finansowe jako plik XML i jego elementy.
• Data sporządzenia i data podpisania sprawozdania finansowego.
• Harmonogram sporządzenia i udostępniania sprawozdania finansowego.
• Forma uchwały, postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności.
• Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności.

2. Składanie sprawozdania finansowego za 2019 r. do KRS, Szefa KAS, MSiG.
• Składanie sprawozdania finansowego i innych dokumentów do KRS.
• Składanie sprawozdania finansowego i innych dokumentów do Szefa KAS.
• Składanie sprawozdania finansowego i innych dokumentów do MSiG.

3. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. składane do oddziałów PFRON.
• Jednostki obowiązane i nieobowiązane do złożenia sprawozdania finansowego.
• Oświadczenia składane do PFRON. Elementy i forma złożenia sprawozdania finansowego.

4. Zmiany w rachunkowości, które mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r.
• Uproszczenia w księgach rachunkowych we wszystkich jednostkach w 2019 r.
• Uproszczenia w księgach rachunkowych w jednostkach małych po zmianie ustawy o rachunkowości
(leasing, amortyzacja, rezerwy na odprawy w spółkach, osobach fizycznych, spółdzielniach, innych formach).
• Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2019 r.

5. Zmiany w podatku VAT.
• Nowy plik JPK_VDEK od 01.04.2020 r. i od 01.07.2020 r.
• Faktury wystawiane do paragonów w ewidencji VAT.
• Ewidencja VAT – Kody identyfikujące niektóre towary i usługi.
• Stosowanie Nomenklatury Scalonej (CN), PKWiU 2015, PKWiU 2008 – od 01.04.2020 r.
• Obniżenie i podwyższenie stawki VAT – od 01.04.2020 r.

6. Modyfikacja podstawy opodatkowania wynikająca z ustawy o zatorach płatniczych.
• Terminy płatności w transakcjach handlowych. Prawo i obowiązek wyłączenia z KUP nieopłaconych transakcji. Oświadczenia dużych przedsiębiorstw wobec MŚP od 01.01.2020 r. Nowe obowiązki KAS i UOKiK.

7. Obowiązek zawarcia w kwietniu 2020 r. umów o PPK: skutki w opodatkowaniu pracowników, podział na PFRON i ZFRON od zaliczki PIT4 od udziału w PPK, wykazywanie w DEK-II-a, zaliczenie do KUP. 

 

SZKOLENIE

12 luty 2020 r. (środa)  Bydgoszcz, Park Hotel,  ul. Wrocławska 3

14 luty 2020 r. (piątek) Łódź, Hotel Borowiecki, ul. Marcina Kasprzaka 7/9

17 luty 2020 r. (poniedziałek) Rzeszów, Hotel Grein, Al. T. Rejtana 1

19 luty 2020 r. (środa) Kraków, Hotel Europejski, ul. Lubicz 5

25 luty 2020 r. (wtorek) Wrocław, Hotel Jana Pawła II, ul. św. Idziego 2

26 luty 2020 r. (środa) Zielona Góra, Hotel Qubus, ul. Ceglana 14a

27 luty 2020 r. (czwartek) Poznań, Centrum Kongresowe IOR, ul. Wł. Węgorka 20a 

 

SPRAWY  ORGANIZACYJNE:
Materiał szkoleniowy składa się z wydruku części wykładu z zakresu tematyki objętej szkoleniem oraz liczne przykłady.
Czas szkolenia 10:00 do 16:00, (w przerwie serwis kawowy i lunch).

ZGŁOSZENIA:
Tel.: 600 883 447, 600 881 693,
E-mail: pawellukaszewicz@wp.pl
Opłata za szkolenie os. 480 zł netto +23 % VAT, przy dwóch os. po 460 zł netto +23 % VAT płatne gotówką w dniu szkolenia, lub przelewem na r. bank:
KANCELARIA KONSULTINGOWO- SZKOLENIOWA dr Paweł Łukaszewicz,
Koszalin, ul. Wiśniowa 25a,
75 1020 2791 0000 7702 0010 3663.  

Formularz zgłoszeniowy