Liderem – internetowa ulga…

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

sie 9, 2007

Dobiega końca podsumowywanie akcji PIT za 2006 rok, która trwała od 1 stycznia do 31 kwietnia 2007 r. To już po raz 15 składaliśmy zeznania podatkowe, w których rozliczaliśmy się z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Mimo że jeszcze nie ma oficjalnych danych na ten temat, GP wspólnie z izbami skarbowymi dokonała wstępnego podsumowania rozliczeń za 2006 rok. Z przeprowadzonej sondy wynika, że podatnicy w większości przypadków w składanych deklaracjach wykazywali nadpłatę podatku. Najczęściej korzystali z ulgi internetowej. Więcej pieniędzy przekazali na organizacje pożytku publicznego. Niestety, nadal w wypełnianych PIT-ach popełnili błędy. Podatnicy zazwyczaj podają niewłaściwy NIP – zamiast swojego, pracodawcy, oraz zapominają podpisać zeznanie.

Za duży podatek

Z danych zebranych w izbach skarbowych wynika, że w większości złożonych za 2006 rok zeznań wykazywana była nadpłata podatku. Ten stan może dziwić, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że w rozliczeniu za 2006 rok podatnicy mieli możliwość skorzystania z niewielu ulg.

– Liczba złożonych zeznań za 2006 rok w województwie łódzkim to 888 121. W 632 003 deklaracjach wykazano nadpłaty, co stanowi 71,16 proc. wszystkich zeznań – wyjaśniła Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi.

W województwie zachodniopomorskim ten odsetek jest jeszcze większy. Z informacji Izby Skarbowej w Szczecinie wynika, że urzędy skarbowe dokonały łącznie 393 467 zwrotów podatku na kwotę 169 163 862 zł, co stanowi 86 proc. sumy kwot do zwrotu zadeklarowanych przez podatników.

Również z danych zebranych przez Marię Bojczuk z Izby Skarbowej w Kielcach wynika, że w złożonych zeznaniach podatkowych zwrot podatku wystąpił w 309 202 przypadkach, natomiast dopłata w 63 210.

– Urzędy skarbowe z województwa opolskiego dokonały 131 352 zwrotów na rzecz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota dokonanych zwrotów wyniosła 61117 750 zł. Podatnicy dokonali 33 470 wpłat podatku, na kwotę 77 112 674 zł – stwierdziła Agnieszka Jóź-win-Dalecka z Izby Skarbowej w Opolu.

Więcej Gazeta Prawna.