Pomoc dla wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego…

Rzeczpospolita , autor: . Zal , oprac.: GR

sie 10, 2007

Przedsiębiorcy zajmujący się prowadzeniem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego będą mogli otrzymać wyższe dofinansowanie z PFRON

Firma, która utworzy wypożyczalnię, będzie mogła liczyć na pomoc: stanowiącą nawet 25-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a nie jak obecnie -pięciokrotność. Takie rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia ministra pracy w sprawie zadań powiatu, które mogą być dofinansowane z PFRON. Z danych resortu pracy wynika, że osoby niepełnosprawne sygnalizowały ogromne trudności z nabyciem sprzętu rehabilitacyjnego.

Główną barierą była jego wysoka cena.

Stąd propozycja takiej zmiany przepisów, która nadal pozwala dofinansować zakup sprzętu podmiotom niebędącym osobami niepełnosprawnymi, ale jednocześnie wskazuje sposób jego wykorzystania. Dzięki temu większa liczba niepełnosprawnych będzie mogła korzystać z urządzeń, na które ich nie stać.

Więcej Rzeczpospolita.