Faktura z internetu…

Rzeczpospolita , autor: . A.kol , oprac.: GR

sie 13, 2007

Faktura może mieć postać papierową albo elektroniczną. Jak potraktować dokument, który został ściągnięty z Internetu lub poczty elektronicznej i samodzielnie wydrukowany przez nabywcę

Niestety, organy podatkowe nie chcą iść z duchem czasu i nie uznaj ą takiej formy dostarczenia faktury. Potwierdza to decyzja Izby Skarbowej w Warszawie z 4 czerwca br. (1401/PH–II/4407/14-11/07/MZ) utrzymująca w mocy postanowienie Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego. Izba stwierdziła, że nie są wówczas spełnione wymogi stawiane fakturom przez przepisy o VAT.

Chodziło o następującą sytuację. Spółka zamierzała umożliwić odbiorcom świadczonych przez nią usług pobranie oryginałów faktur bezpośrednio ze swojej strony internetowej. Chciała też wysyłać je za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przy czym nie miały to być faktury elektroniczne. Klienci sami sporządzaliby ich wydruki (zawierające wszystkie wymagane w przepisach dane) i przechowuje w
formie papierowej, dokładnie takiej samej, jak gdyby faktura dostarczona była za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Spółka prosiła o potwierdzenie, że taka forma fakturowania" czyni zadość wymogowi wystawienia faktury VAT. A także że wydrukowany przez nabywcę oryginał faktury, pobrany z serwera lub dostarczony mejlem jest podstawą do odliczenia wynikającego z niego podatku. Argumentowała, że użytego w przepisach o VAT wyrażenia wystawienie" faktury nie należy rozumieć jako sporządzenia jej na papierze, lecz jako skompletowanie wymaganych elementów składowych faktury w formie wynikającej z przepisów i udostępnienie ich odbiorcy. Podobnie zwrot otrzymuje" nie wskazuje, że wystawiający fakturę ma ją dostarczyć na papierze. Podnosiła też, że ze względu na brak wymogu składania podpisów na fakturze nieistotne jest, gdzie ona zostanie wydrukowana.

Organy podatkowe się z tym nie zgodziły. Ich zdaniem w takiej sytuacji nie mamy do czynienia z papierowym, tylko z elektronicznym przekazem faktury A e-faktury muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu ministra finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej. Ustawodawca świadomie wprowadził.obostrzenia dla e-faktur, które nie dotyczą przekazu pocztą, kurierem czy osobiście.

Więcej Rzeczpospolita.