Koszty z tytułu najmu w księdze podatkowej…

Rzeczpospolita , autor: . Akol , oprac.: GR

sie 13, 2007

Moja firma wykonuje roboty ziemne. W związku z prowadzoną działalnością wynajmuję sprzęt budowlany. W którym miesiącu i pod jaką datą w książce podatkowej prowadzonej memoriałowo powinny być ujęte poszczególne faktury kosztowe:

faktura za okres najmu od 2 maja do 1 czerwca 2007 r., data wystawienia 8 czerwca, data sprzedaży czerwiec,

faktura za okres najmu od 2 czerwca do 1 lipca 2007 r., data wystawienia 19 lipca, data sprzedaży lipiec.

Czy prawidłowe jest ujęcie tych faktur w dniu wystawienia Jak jest przy metodzie kasowej Zacznijmy od tego, że od 1 stycznia br. nie ma już metody kasowej prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przedsiębiorcy mają do wyboru dwie metody ewidencjonowania wydatków w tej księdze:

na zasadach podobnych jak prowadzący księgi rachunkowe lub

w sposób uproszczony.

Pierwsza polega na powiązaniu wydatków z uzyskiwanymi przychodami, którym te wydatki mają służyć. Druga – na ewidencjonowaniu kosztów w dacie ich poniesienia, bez konieczności przyporządkowywania ich do lat podatkowych, w których pojawił się związany z nimi przychód. Z pytania wynika, że czytelniczka wybrała tę pierwszą metodę. Ale zasady księgowania wskazanych przez nią wydatków w trakcie roku podatkowego będą identyczne przy obu metodach.

Ponieważ faktury dotyczą okresów od 2 maja do 1 czerwca i od 2 czerwca do 1 lipca, prawidłowe jest ujęcie ich w księdze przychodów i rozchodów w dacie poniesienia wydatku. Z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że jest to dzień wystawienia faktury (rachunku)
lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia kosztu). Przepis ten jednocześnie zastrzega, że reguła ta ma zastosowanie u podatników, o których mowa w ust. 6, a w tym przepisie jest mowa o podatnikach prowadzących księgę przychodów i rozchodów, ale stosujących zasady księgowania wydatków podobne jak w księgach rachunkowych. Jednak zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów z 1 lutego br. (odpowiedź na pytanie DF) dzień wystawienia faktury jest również datą poniesienia wydatku dla przedsiębiorców prowadzących księgę metodą uproszczoną. To, że dzień poniesienia kosztu jest identyczny dla wszystkich podatników prowadzących księgę, potwierdzają też organy podatkowe w swoich interpretacjach (zob. np. pismo Urzędu Skarbowego w Będzinie z 26 kwietnia br., PD/415-3/07/D). Tak więc czytelniczka powinna zewidencjonować wydatki z tytułu czynszu najmu pod datą 8 czerwca i 19 lipca, bez względu na to, jaką metodą prowadzi księgę.

Więcej Rzeczpospolita.