Fiskus musi wiedzieć o zmianie dowodu…

Rzeczpospolita , autor: Zofia Jóźwiak , oprac.: GR

sie 14, 2007

Cl, którzy wymieniają dowody osobiste, muszą zawiadomić o tym urząd skarbowy – przypomina Ministerstwo Finansów

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu NIP-i, a pozostałe na druku NIP-3. Powiadamiają w ton sposób urząd skarbowy właściwy dla miejsca swojego zamieszkania (tego, w którym corocznie rozliczają się z podatku).

Gmina musi poinformować osobę wymieniającą dowód o obowiązku złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego.

Są również określone terminy, w których taki wniosek trzeba złożyć. Np. ci, którzy nie prowadzą w ogóle działalności gospodarczej, mają na to 30 dni od dnia odebrania dowodu. Jeżeli jednak są płatnikami podatku, mają mniej czasu. Przykładowo płatnicy VAT i akcyzy – tylko 14 dni.

Warto też wiedzieć, że: emeryci i renciści mogą dokonać aktualizacji za pośrednictwem płatnika (dla większości będzie to Zakład Ubezpieczeń Społecznych), a cl, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, za pośrednictwem urzędu wydającego dowód. Ten ma siedem dni od dnia zlecenia na poinformowanie o tym właściwego urzędu skarbowego.

Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 269, poz. 2681 ze zm.) oraz formularze NIP dostępne są m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: wwwmf.gov.pl.

Przypominamy, że wymiana starych książeczkowych dowodów osobistych na nowe ma się zakończyć 31 grudnia 2007 r. Posiadacze nowych dowodów, jeśli nie chcą mieć problemów, muszą powiadomić o zmianie nie tylko fiskusa, ale np. bank, w którym mają swoje konto.

Więcej Rzeczpospolita.