Nie każdy spór o sankcje musi czekać na wyrok ets…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

sie 14, 2007

Do Luksemburga trafiło pytanie, czy sankcje w VAT są zgodne z prawem UE. Na odpowiedź poczekamy co najmniej rok. Część sądów na pewno zawiesi na ten czas postępowania, choć nie wszystkie muszą

Naczelny Sąd Administracyjny wystąpił 31 lipca do ETS z pytaniem dotyczącym sankcji w VAT.

Rozpoznawał wówczas sprawę toruńskiej spółki K-i, która w maju 2005 r. odliczyła VAT od transakcji zwolnionej z opodatkowania, a organy skarbowe nałożyły na nią za to 30-proc. sankcję. Sędziowie zapytali Trybunał, czy sankcje są tzw. środkiem specjalnym, a jeśli nie, to czy prawo wspólnotowe nie zabrania państwom członkowskim je stosować

Prezenty bez podatku

Podobna sytuacja zdarzyła się spółce akcyjnej Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski MAT, która w 2006 r. nie zapłaciła VAT od towarów (np. krajalnic, aparatów fotograficznych) przekazywanych nieodpłatnie kontrahentom. Zdaniem spółki był to rodzaj premii związanej z prowadzoną przez nią działalnością. Organy skarbowe były innego zdania i nakazały jej zapłacić VAT, odsetki i 30-proc. sankcję. Po sporze z izbą skarbową i WSA sprawa trafiła 9 sierpnia do NSA.

– Kwestia zobowiązania głównego została rozstrzygnięta w uchwale siedmiu sędziów NSA z 28 maja 2007 r. (sygn. I FPS 5/06).

Więcej Rzeczpospolita.