Pfron dofinansuje zakup samochodu…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

sie 14, 2007

Do 10 września 2007 r. osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dotacje do zakupu samochodu oraz wyrobienia prawa jazdy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił procedurę realizacji nowego programu: Sprawny dojazd. Zgodnie z nim PFRON dofinansuje niepełnosprawnym zakup samochodu (bądź oprzyrządowania do niego) oraz koszt kursu na prawo jazdy kat. B.

Dotację do zakupu środka transportu otrzymają zatrudnione lub uczące się osoby w wieku aktywności zawodowej, legitymujące się prawem jazdy kategorii B. Muszą także posiadać ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, wydane z powodu znacznej dysfunkcji narządu ruchu obejmującej co najmniej jedną kończynę dolną.

Przy zakupie samochodu osobowego maksymalna kwota udzielonego dofinansowania nie przekroczy 18-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę. Natomiast maksymalna dotacja do oprzyrządowania samochodu wyniesie 22-krotność najniższego wynagrodzenia.

Wnioski w sprawie dofinansowania do zakupu auta można składać od 10 sierpnia do 10 września 2007 r. w oddziałach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych właściwych ze względu na miejsce zameldowania wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć m.in. kserokopię ważnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę dotyczące dysfunkcji narządu ruchu. Osoba niepełnosprawna będzie musiała także przedstawić oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym wnioskodawcy (za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek).

Więcej Gazeta Prawna.