Większy zwrot dla niepełnosprawnych…

NOWA TRYBUNA , autor: . Kaja , oprac.: GR

sie 14, 2007

Od 30 lipca 2007 roku pracodawca, który stworzy nowe stanowisko pracy dla niepełnosprawnego na bezrobociu, to starosta zwróci mu nawet 42 tys. zł. Większe pieniądze dostanie też za sfinansowanie niepełnosprawnemu szkolenia podnoszącego jego kwalifikacje zawodowe Z refundacji będą mogli skorzystać wszyscy pracodawcy, zarówno prywatni, zakłady pracy chronionej i instytucje państwowe.

Zwrot wydatków pracodawcy wiąże się ze spełnieniem określonych warunków: osoba niepełnosprawna, dla której pracodawca tworzy refundowane miejsce pracy musi być zarejestrowana jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Na takim stanowisku osoba niepełnosprawna musi pracować przez co najmniej trzy lata.