Od nadwyżki odszkodowania jest PIT

Dziennik Gazeta Prawna (2020-09-28), autor: Patrycja Dudek , oprac.: GR

wrz. 29, 2020
Kto ubezpieczył się przed niewypłacalnością kontrahentów, zapłaci podatek od części odszkodowania przekraczającej wartość należności zaliczoną do przychodów – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
 
Podatniczka zawarła z ubezpieczycielem umowę zabezpieczenia kredytu kupieckiego. 
 
W 2019 r. sprzedała towary i wystawiła faktury. Kwotę należności netto zaliczyła do przychodów należnych. Kontrahent nie uregulował jednak należności. Kobieta oddała więc przysługującą jej wierzytelność do windykacji firmie windykacyjnej wskazanej przez ubezpieczyciela.
 
Nie skorzystała z ulgi na złe długi ani na gruncie ustawy o VAT, ani na gruncie ustawy o PIT. Po pewnym czasie firma windykacyjna przesłała jej informację o bezskuteczności egzekucji. 
 
W następstwie tego kobieta zgłosiła szkodę do ubezpieczyciela. Po rozpatrzeniu zgłoszenia ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w wysokości 90 proc. należności w wartości brutto.
 
Podatniczka była zdania, że otrzymane przez nią odszkodowanie stanowi spłatę należności, a nie przychód na gruncie ustawy o PIT. Jej zdaniem przemawiał za tym fakt, że przychód netto z należności objętej odszkodowaniem został już wcześniej zaliczony do przychodów podatkowych. 
 
– Uznanie odszkodowania za przychód podatkowy skutkowałoby ponownym rozpoznaniem przychodu z tego samego tytułu – argumentowała. 
 
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 22 września 2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.428.2020.1.AWO) uznał jednak, że wypłata odszkodowania stanowi de facto spłatę zobowiązania. Powinno więc być ono traktowane jako zapłata należności. Wyjaśnił, że wypłata odszkodowania w części zaliczonej uprzednio do przychodów nie będzie skutkowała obowiązkiem zapłaty PIT. 
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28 września 2020 r.