Osoba współpracująca bez preferencji

Dziennik Gazeta Prawna (2020-10-21), autor: Paulina Szewioła , oprac.: GR

październik 21, 2020
Z małego ZUS plus może skorzystać jedynie przedsiębiorca – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. 
 
Przedsiębiorca zatrudnił pełnoletniego syna do pomocy przy biznesie ‒ jako osobę współpracującą. W związku z tym opłacał też za niego składki. Chciał się jednak dowiedzieć, czy skoro sam korzysta z małego ZUS plus, to czy jego syn też może skorzystać z takiego sposobu obliczania składek na ubezpieczenia społeczne. 
 
ZUS uznał, że nie (decyzja ZUS z 30 września 2020 r., nr WPI/200000/43/680/2020). Przypomniał, że od 1 lutego br. obowiązują przepisy dotyczące małego ZUS plus. Aby przedsiębiorca mógł płacić niższe składki, jego roczny przychód za poprzedni rok nie może przekraczać 120 tys. zł. Drugim warunkiem jest dochód. Podstawa wymiaru składek nie może być niższa od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym ani wyższa od 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. Organ rentowy zaznaczył, że przepisy dotyczą tylko osób, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266), czyli prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. 
 
Oznacza to, że syn, jako osoba współpracująca, nie może skorzystać z preferencji. 
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 października 2020 r.