Wydatki na zwiększenie kapitału nie są kosztem…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

sie 16, 2007

Wydatki na zwiększenie kapitału nie są kosztem

Spółka podwyższająca kapitał zakładowy nie zaliczy do kosztów podatkowych związanych z tym wydatków
– orzekł 14 sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Potwierdził więc stanowisko większości urzędów skarbowych, z którym od dawna polemizują eksperci

Jest to zła informacja zwłaszcza dla spółek wchodzących na giełdę. Dla nich emisja akcji jest bowiem szczególnie kosztowna.

WSA rozstrzyga! sprawę spółki akcyjnej. Poniosła ona wydatki m.in. na doradztwo prawne i rachunkowe oraz na różnego rodzaju opłaty. Wszystkie zdaniem spółki wiązały się z podwyższeniem kapitału i można je było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Chcąc potwierdzić takie rozumienie przepisów, wystąpiła ona o wiążącą interpretację. Zarówno urząd skarbowy, jak i Izba Skarbowa w Warszawie nie zgodziły się jednak z jej stanowiskiem. Kwestionowały, że wydatek został poniesiony w celu uzyskania przychodu. Ponadto wskazywały, że zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT przychody otrzymane na powiększenie kapitału zakładowego nie podlegają opodatkowaniu. Skoro tak, to wydatki z nimi związane nie są kosztem uzyskania przychodu – wynika to z art. 7 ustawy o CIT.

Celem jest zwiększenie przychodów

Nie zgadzając się z niekorzystną dla niej interpretacją, spółka wniosła skargę do sądu.

– Podwyższenie kapitału nie jest przecież celem samym w sobie. S półka chce w ten sposób pozyskać kapitał na rozwój i w ten sposób zwiększyć swoje przychody – zauważył Robert Oliwa reprezentujący podatnika doradca podatkowy z kancelarii ITA Doradztwo Prawne. Jako argumenty za tym, że wydatki związane z podwyższeniem kapitału są kosztem, przywołał dwa wyroki Naczelnego Sądu Administracyj -nego: pierwszy z 7 marca 2006 r. (sygn. IFSK121/05), drugi z 22 lutego 2006 r. (sygn. II FSK 191/05).

Bez przychodu nie ma kosztów

WSA oddalił skargę (sygn. Sa/Wa 3917/06). Uznał, że wydatki bezpośrednio związane z podwyższeniem kapitału nie mogą by ć zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jednocześnie stwierdził, że w tej sprawie chodzi o wszystkie wydatki, o które pytała spółka, a więc m.in. te na doradztwo prawne i księgowe oraz na opłaty notarialne. Zdaniem sądu o niemożności zaliczenia wydatków do kosztów przesądza to, że miały służyć podniesieniu kapitału, a nie osiągnięciu przychodu. Sąd zgodził się ze stanowiskiem Izby Skarbowej, że wykluczenie wpływów związanych z podwyższeniem kapitału z przychodów w rozumieniu ustawy o CIT nie pozwala uwzględniać związanych z nimi kosztów.

Więcej Rzeczpospolita.