Lodołamacze – rusza konkurs…

NOWA TRYBUNA , autor: KUB , oprac.: GR

lut 21, 2007

Jego ideą jest nagradzanie firm, przedsiębiorców i osób prywatnych szczególnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność rehabilitacji i aktywizacji zawodowej tych osób.

Celem konkursu jest pokazanie tych, którzy działają na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i zauważają, że mogą to być równie cenni pracownicy jak ludzie sprawni. Nagrody przyznane zostaną w czterech kategoriach: zakład pracy chronionej, otwarty rynek (firma, która zatrudnia niepełnosprawnych, a nie jest zakładem pracy chronionej), pracodawca – nieprzedsiębiorca (m.in.: administracja publiczna, uczelnie wyższe, stowarzyszenia itp.), przedsiębiorca – osoba niepełnosprawna.

Więcej Nowa Trybuna Opolska.