Firma musi chronić dane osobowe załogi…

Rzeczpospolita , autor: Michał Kosiarski , oprac.: GR

sie 17, 2007

Firma musi chronić dane osobowe załogi

Możesz zamieścić na stronie internetowej swojej firmy personalia pracowników i telefony kontaktowe do nich. Nie wolno ci jednak bez ich zgody sprawdzać przez kamery, czy np. nie kradną albo nie wykorzystują sprzętu do celów osobistych

Art. 22' kodeksu pracy określa dane, jakie można zbierać o zatrudnianych osobach. Są to: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, informacje o wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Innych informacji nie wolno zasadniczo żądać, choćby zainteresowany chciał je przekazać. Ustawodawca obawiał się bowiem, że zgoda taka byłaby w praktyce iluzoryczna, bo wymuszana.

Wyjątkowo szef może się ponadto domagać m.in. imion i nazwisk dzieci i dat urodzenia, jeśli jest to potrzebne do skorzystania ze szczególnych uprawnień, np. z dni wolnych na opiekę nad synem lub córką. Przypominamy, na co pracodawca może sobie pozwolić, na co ma uważać i czego się wystrzegać, uzyskując personalia osób u niego zatrudnionych, byłych pracowników czy dopiero starających się o angaż. Obowiązki firmy dotyczące danych osobowych personelu są następujące:

PO PIERWSZE wystawienie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Chodzi o dane pracowników i wykonawców cywilnych, kandydatów do pracy i byłych pracowników dla wszystkich osób mających z nimi styczność.

W praktyce upoważnienie powinni zatem posiadać kadrowcy, księgowi, menedżerowie zarządzający spółką, kierownicy, informatycy itd. Upoważnienie najlepiej sporządzić na piśmie (patrz wzór poniżej).

PO DRUGIE prowadzenie ewidencji upoważnień

Pracodawca musi założyć ewidencję osób, które przetwarzają służbowo dane osobowe załogi. Ewidencja musi zawierać: imiona i nazwiska osób upoważnionych, daty nadania i ustania upoważnienia oraz jego zakres, także identyfikację osób, które mają dostęp do danych w systemach informatycznych.

Więcej Rzeczpospolita.