Czego może się spodziewać emeryt i rencista w 2007 roku…

Gazeta Prawna , autor: Bartosz Marczuk , oprac.: GR

lut 21, 2007

Podwyższanie świadczeń, opłacanie składek do ZUS przez dorabiających rencistów, wystąpienie z OFE. Czego może się spodziewać emeryt i rencista w 2007 roku. Zamiast waloryzacji, w tym roku niektórzy emeryci i renciści otrzymają jednorazową zapomogę.

Od dzisiaj niektóre osoby mogą wypisać się z OFE i wrócić do ZUS, za tydzień rozpocznie się kolejny etap wyrównania tzw. starego portfela. Od lipca renciści z własną firmą zapłacą pełne składki do ZUS. 9,9 mln osób otrzymujących świadczenia z ZUS, KRUS i organów rentowych tzw. służb mundurowych czekają w tym roku poważne zmiany. Inny będzie sposób podwyższania ich świadczeń, które mają wzrosnąć w kwietniu.

Już od 1 marca rozpocznie się za to kolejny etap wyrównania świadczeń przyznanych w latach 90. z zaniżoną tzw. kwotą bazową. Natomiast od dzisiaj wybrane osoby mogą składać do ZUS wnioski o wcześniejszą emeryturę i tym samym unieważnić umowę z OFE. Od lipca renciści prowadzący działalność gospodarczą zapłacą z tytułu posiadanej firmy składki na ubezpieczenia społeczne, a nie tylko na ubezpieczenie zdrowotne. Zamiast waloryzacji – zapomoga. Sejm znowelizował ustawę z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny (Dz.U. nr 102, poz. 852 z późn. zm.). Na podstawie uchwalonych przepisów (ustawa trafiła do Senatu) wybrani emeryci, renciści oraz osoby otrzymujące inne świadczenia podwyższane tak jak one (na przykład świadczenia przedemerytalne) otrzymają w tym roku jednorazową zapomogę.

Ile i dla kogo. Kryterium decydującym o wypłacie zapomogi będzie wysokość otrzymywanego świadczenia wraz z wypłacanymi do niego dodatkami (na przykład  dodatku pielęgnacyjnego czy dodatku dla sierot zupełnych). Nie będzie się za to liczyć ani dodatkowy dochód, ani wysokość świadczenia współmałżonka. Nie będzie też miało znaczenia, czy emeryt lub rencista dorabia do świadczenia lub prowadzi własną firmę. Jednym branym pod uwagę kryterium decydującym o wypłacie zapomogi będzie wysokość należnego na dzień 31 marca tego roku świadczenia brutto z dodatkami.

Przepisy przewidują, że osoby otrzymujące świadczenia w wysokości:do 600 zł (na przykład ci, którzy otrzymują minimalną emeryturę z ZUS w wysokości 597,46 zł) otrzymają 420 zł,powyżej 600 zł do 800 zł otrzymają 310 zł, powyżej 800 zł do 1000 zł -180 zł,powyżej 1000 zł do 1200 zł -140 zł. Bez wniosku i podatku ZUS, KRUS i organy rentowe służb mundurowych wypłacą zapomogę automatycznie w kwietniu razem z wypłacanym w tym 3 miesiącu świadczeniem. Nie trzeba się więc będzie ubiegać o jego przyznanie (tak jak to było w 2005 roku). Zapomogi według szacunków ma otrzymać około 6,5 min osób. Świadczenie to nie będzie opodatkowane. Zostanie więc wypłacone wybranym osobom w kwocie, jaka jest przewidziana w ustawie.

Świadczeniobiorcy mogą się więc spodziewać, że otrzymają na konta albo za pośrednictwem poczty pełną kwotę zapomogi. Kiedy podwyżki dla pozostałych. Pozostałe 3,5 min świadczeniobiorców, których świadczenia podlegają waloryzacji, nie otrzyma w tym roku podwyżki. Mogą liczyć na to, że ich świadczenia będą zwaloryzowane dopiero za dwa lata.

Więcej Gazeta Prawna.