Dotacja na zakup samochodu…

Rzeczpospolita , autor: . Zal , oprac.: GR

sie 17, 2007

Do 10 września osoby niepełnosprawne mogą składać w oddziałach PFRON wnioski o dofinansowanie zakupu samochodu i uzyskania prawa jazdy kategorii B. Pomoc jest udzielana w ramach programu Sprawny dojazd".

O wsparcie zakupu samochodu mogą się ubiegać zatrudnione lub uczące się pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, legitymujące się prawem jazdy kategorii B. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadani g ważnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, wydanego z powodu znacznej dysfunkcji narządu ruchu, obejmującej co najmniej jedną kończynę dolną.

Maksymalna kwota dofinansowania zakupu samochodu osobowego nie może przekroczyć osiem-nastokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie prawie 17 tysięcy złotych, maksymalna pomoc finansowa na uzyskanie prawa jazdy nie może przekroczyć 1,25 najniższej płacy.

Wysokość pomocy będzie ustalana dla każdego indywidualnie, w zależności od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, zgodnie ze specjalnym algorytmami określonym w procedurach realizacji programu Sprawny dojazd".

Prawo do wsparcia zakupu auta uzależnione jest od wniesienia przez niepełnosprawnego udziału własnego. W przypadku nabycia samochodu i jego oprzyrządowania wysokość wkładu musi wynosić minimum 30 proc. ceny zakupu, a w przypadku uzyskania prawa jazdy udział własny nie może być mniejszy niż 15 proc. tych kosztów.

Więcej Rzeczpospolita.