Podatnik ma prawo zmienić decyzję…

Rzeczpospolita , autor: Monika Mucha , oprac.: GR

sie 20, 2007

Zdarza się, że wybierając podatek liniowy, przedsiębiorcy nie biorą pod uwagę wszystkich skutków podatkowych, jakie ten wybór ze sobą niesie (np. braku ulg). Czy gdy zmienią zdanie jeszcze przed uzyskaniem pierwszego przychodu, mogą zmienić decyzję

Wśród organów podatkowych zdania są podzielone.

– Rozpoczynam działalność gospodarczą i jako formę opodatkowania wybrałem podatek liniowy. Poinformowałem o tym urząd skarbowy, ale po przemyśleniu doszedłem do wniosku, że popełniłem błąd, bo przez to nie będę mógł rozliczyć się wspólnie z żoną. Czy mogę zmienić decyzję, jeśli jeszcze nie uzyskałem żadnego przychodu z działalności  – pyta czytelnik DR

Zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) podatnik podejmujący działalność gospodarczą ma prawo wyboru formy opodatkowania między podatkiem liniowym a zasadami ogólnymi (podatek według skali podatkowej). Gdy rozpoczynamy działalność w trakcie roku podatkowego, decyzję musimy podjąć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zatem ostatecznym terminem wyboru tej formy opodatkowania jest dzień uzyskania pierwszego przychodu z działalności gospodarczej. Ustawodawca wyraźnie w art. 9a
ust. 2 wskazuje, że podatnik może wybrać podatek liniowy, zatem pozostawia mu pełną swobodę decyzji. Wprowadza jedynie obowiązek zachowania terminu, w jakim decyzję tę należy podjąć (składając w urzędzie skarbowym stosowne pisemne oświadczenie o wyborze podatku liniowego).

Żaden przepis nie ogranicza możliwości wycofania oświadczenia lub jego zmiany, zwłaszcza jeśli następuje to przed uzyskaniem pierwszego przychodu z działalności gospodarczej, a więc przed upływem terminu wyboru formy opodatkowania.

Skoro więc ustawodawca nie ogranicza prawa podatnika co do możliwości wycofania oświadczenia o wyborze podatku liniowego i wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych, to jest to dopuszczalne. Wszelkie ograniczenia bowiem oraz zakazy na gruncie prawa podatkowego powinny być wyraźnie wyartykułowane w ustawie (tak wynika z art. 217 konstytucji).

Więcej Rzeczpospolita.